Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Ross River-feber - veileder for helsepersonell

Publisert

Veiledere_liggende_Smittevern.png

Ross River-feber forekommer hovedsakelig i Australia og er en zoonose som kan overføres til mennesker med mygg. Den gir vanligvis et mildt sykdomsbilde med leddsmerter.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Om Ross River-feber

Ross River-feber skyldes infeksjon med Ross River-viruset (RRV) som er et arbovirus som tilhører slekten alfavirus i familien togaviridae. Sykdommen er den vanligste forkommende myggoverførte sykdommen i Australia. RRV er endemisk i tropiske og subtropiske deler av Australia (Nordterritoriet og Queensland) med rapporterte tilfeller hele året, mens det i tempererte deler av landet (New South Wales og Victoria) rapporteres i myggsesongen januar til april. Vanligvis rapporteres det 2000-8000 tilfeller av Ross River-feber årlig i Australia. Ross River-feber er også endemisk på Papua Ny-Guinea, deler av Indonesia and de vestlige stillehavsøyer f.eks. Fijiøyene, men ikke på Ny-Zealand. 1979-80 var det et større utbrudd i Stillehavsområdet som omfattet Fiji, Ny-Caledonia, Samoa og Cookøyene. Større utbrudd i Australia var i 1996 og 2015.

Mange myggarter kan spre sykdommen i Australia, de vanligste er Culex annulirostris i innlandsområder, Aedes vigilax i nordlige kystområder og Aedes camptorhynchus i sørlige kystområder. Reservoar er vanligvis pungdyr som kenguru, wallaby og pungrotte, men også hester, fugler og flygehunder kan være reservoar for viruset.   

Det første utbruddet av Ross River-feber ble rapportert i New South Wales i Australia i 1928.  Viruset ble første gang isolert i 1959 fra en mygg som ble fanget ved Ross River i Queensland. Sykdommen ble tidligere kalt epidemisk polyartritt.

Barmah Forest virus er et annet alfavirus som overføres med mygg til mennesker og er årsak til den nest vanligste myggoverførte sykdommen i Australia. Sykdommen gir samme symptomer som Ross River-feber og forekommer hyppigst i Queensland. Årlig rapporteres det 500 - 2500 tilfeller av sykdommen i Australia. Viruset ble første gang isolert i 1974, og det første dokumenterte tilfellet hos mennesker var i 1986.

Andre beslektete virus i alfavirusslekten gir liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er: Sindbisfeber hvor viruset første gang ble isolert i 1952 og forekommer i sør- og østlige Afrika, Egypt, Israel, Filippinene og deler av Australia, Chikungunyavirussykdom som forekommer normalt i Afrika, indiske subkontinent og Sørøst-Asia, O'Nyong-Nyong feber som forekommer i Afrika,  Semliki Forest feber som forekommer i Afrika  og bærplukkersyke, ockelbosjukan eller pogostasjukan i de nordiske land.

Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom insektstikk, vanligvis mygg. Vektor er mygg av slektene Aedes og Culex. Smitter ikke fra person til person.  

Inkubasjonstid

3 - 21 dager, vanligvis 7–9 dager.

Symptomer og forløp  

Allmennsymptomer med leddsmerter vanligvis i hender og føtter. Ikke-kløende utslett og varierende grad av feber. 50-70 % av de smittede vil være asymptomatiske. De fleste syke vil bli friske i løpet av en uke eller to, mens en liten del vil oppleve stivhet og smerter i ledd og slapphet i mange måneder. Gjennomgått infeksjon gir normalt immunitet mot reinfeksjon. Barn har vanligvis mildere og kortere sykdomsforløp,

Diagnostikk

Antistoffpåvisning i serum kan utføres ved Folkhälsomyndigheten i Sverige.  

Forekomst i Norge

Ingen kjente diagnostiserte tilfeller i Norge.

Behandling 

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

God beskyttelse mot myggstikk ved å:

  • bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
  • bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel.
  • myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting

Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

 

Ross River - elv i Queensland Australia, Barmah Forest - skogsområde i Victoria Australia, Sindbis - by i Egypt, Ockelbo - by i Sverige, Pogosta - sted i Finland, O'Nyong-Nyong - ugandisk språk; svekkelse av ledd, Semliki Forest - nasjonalpark Uganda, Chikunguny-adyenga -østafrikansk språk; det som bøyer seg. Arbovirus: arthropod-borne virus