Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ross River-feber»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ross River-feber

Ross River-feber - veileder for helsepersonell

Ross River-feber forekommer hovedsakelig i Australia og kan overføres til mennesker med mygg. Den gir vanligvis et mildt sykdomsbilde med leddsmerter.

Ross River-feber forekommer hovedsakelig i Australia og kan overføres til mennesker med mygg. Den gir vanligvis et mildt sykdomsbilde med leddsmerter.


Innhold på denne siden

Om Ross River-feber

Ross River-feber skyldes infeksjon med Ross River-viruset (RRV) som er et arbovirus som tilhører slekten alfavirus i familien togaviridae. Sykdommen er den vanligste forkommende myggoverførte sykdommen i Australia. RRV er endemisk i tropiske og subtropiske deler av Australia (Nordterritoriet og Queensland) med rapporterte tilfeller hele året, mens det i tempererte deler av landet (New South Wales og Victoria) rapporteres i myggsesongen januar til april. Vanligvis rapporteres det 2000-8000 tilfeller av Ross River-feber årlig i Australia. Ross River-feber er også endemisk på Papua Ny-Guinea, deler av Indonesia and de vestlige stillehavsøyer f.eks. Fijiøyene, men ikke på Ny-Zealand. 1979-80 var det et større utbrudd i Stillehavsområdet som omfattet Fiji, Ny-Caledonia, Samoa og Cookøyene. Større utbrudd i Australia var i 1996 og 2015.

Mange myggarter kan spre sykdommen i Australia, de vanligste er Culex annulirostris i innlandsområder, Aedes vigilax i nordlige kystområder og Aedes camptorhynchus i sørlige kystområder. Reservoar er vanligvis pungdyr som kenguru, wallaby og pungrotte, men også hester, fugler og flygehunder kan være reservoar for viruset.   

Det første utbruddet av Ross River-feber ble rapportert i New South Wales i Australia i 1928.  Viruset ble første gang isolert i 1959 fra en mygg som ble fanget ved Ross River i Queensland. Sykdommen ble tidligere kalt epidemisk polyartritt.

Barmah Forest virus er et annet alfavirus som overføres med mygg til mennesker og er årsak til den nest vanligste myggoverførte sykdommen i Australia. Sykdommen gir samme symptomer som Ross River-feber og forekommer hyppigst i Queensland. Årlig rapporteres det 500 - 2500 tilfeller av sykdommen i Australia. Viruset ble første gang isolert i 1974, og det første dokumenterte tilfellet hos mennesker var i 1986.

Andre beslektete virus i alfavirusslekten gir liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er: Sindbisfeber hvor viruset første gang ble isolert i 1952 og forekommer i sør- og østlige Afrika, Egypt, Israel, Filippinene og deler av Australia, Chikungunyavirussykdom som forekommer normalt i Afrika, indiske subkontinent og Sørøst-Asia, O'Nyong-Nyong feber som forekommer i Afrika,  Semliki Forest feber som forekommer i Afrika  og bærplukkersyke, ockelbosjukan eller pogostasjukan i de nordiske land.

Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom insektstikk, vanligvis mygg. Vektor er mygg av slektene Aedes og Culex. Smitter ikke fra person til person.  

Inkubasjonstid

3 - 21 dager, vanligvis 7–9 dager.

Symptomer og forløp  

Allmennsymptomer med leddsmerter vanligvis i hender og føtter. Ikke-kløende utslett og varierende grad av feber. 50-70 % av de smittede vil være asymptomatiske. De fleste syke vil bli friske i løpet av en uke eller to, mens en liten del vil oppleve stivhet og smerter i ledd og slapphet i mange måneder. Gjennomgått infeksjon gir normalt immunitet mot reinfeksjon. Barn har vanligvis mildere og kortere sykdomsforløp,

Diagnostikk

Antistoffpåvisning i serum kan utføres ved Folkhälsomyndigheten i Sverige.  

Forekomst i Norge

Ingen kjente diagnostiserte tilfeller i Norge.

Behandling 

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

God beskyttelse mot myggstikk ved å:

  • bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
  • bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel.
  • myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting

Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

 

Ross River - elv i Queensland Australia, Barmah Forest - skogsområde i Victoria Australia, Sindbis - by i Egypt, Ockelbo - by i Sverige, Pogosta - sted i Finland, O'Nyong-Nyong - ugandisk språk; svekkelse av ledd, Semliki Forest - nasjonalpark Uganda, Chikunguny-adyenga -østafrikansk språk; det som bøyer seg. Arbovirus: arthropod-borne virus