Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Rhinovirusinfeksjon - veileder for helsepersonell

Ca. 50 prosent av vanlig forkjølelse skyldes infeksjon med rhinovirus.

Hopp til innhold

Om rhinovirusinfeksjon

Rhinovirus tilhører slekten enterovirus i familien picornaviridae. Virus som årsak til forkjølelse ble først kartlagt på 1950-tallet. Mer enn 200 forskjellige virus gir forkjølelsesliknende sykdom. De viktigste virus som gir forkjølelsessymptomer ved siden av rhinovirus er coronavirus som ble påvist på 1960-tallet, parainfluensavirus, RS-virus, influensavirus, humant metapneumovirus og adenovirus. Man regner med at mange forkjølelser skyldes ukjente virus.

Rhinovirus ble påvist i 1956, over 100 ulike serotyper er beskrevet. Sykdommen rammer alle aldersgrupper og er hyppigst vår og høst. Voksne rammes av forkjølelse 1-2 ganger per år, barn under syv år rammes 7-9 ganger per år. Reservoar for rhinovirus er mennesker.

Smittemåte

Nærdråpesmitte gjennom aerosoler fra nysing og hoste eller ved direkte kontaktsmitte. Forkjølelsesvirus kan overleve flere timer på dørhåndtak, telefonrør o.l. Svært smittsom. Gjennomgått rhinovirusinfeksjon gir delvis, men relativ kortvarig immunitet mot samme serotype.

Inkubasjonstid

2-4 dager.

Symptomer og forløp

Forkjølelsessymptomer, sår hals, heshet. Hodepine. Vanligvis ingen eller moderat feber. Ukomplisert forkjølelse varer ca. 1 uke.

Diagnostikk  

Kliniske symptomer, evt. agenspåvisning.

Forekomst i Norge

Ikke meldingspliktig til MSIS. Ukjent forekomst, svært hyppig forekommende infeksjon. Folkehelseinstituttet samler månedlig inn data for positive funn av rhinovirus fra de aller fleste av landets mikrobiologiske laboratorier:

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Svake analgetika og adstringerende nesedråper.

Forebyggende tiltak

Unngå hosting rett mot andre. God håndhygiene. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Håndhygiene viktig for å redusere smittespredning.

Meldingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

 

 

Gresk: rhis (nese)