Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Parainfluensavirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell

Parainfluensavirus-infeksjoner er en vanlig årsak til luftveisinfeksjoner hos barn under fem år. Viruset er svært utbredt blant dyr og mennesker.

Hopp til innhold

Parainfluensavirus-infeksjoner er infeksjoner forårsaket av parainfluensavirus som tilhører familien paramyxoviridae. Viruset er svært utbredt blant dyr og mennesker, og er en vanlig årsak til luftveisinfeksjoner hos barn under fem år. Viruset kan også forårsake akutt laryngitt ("falsk krupp" eller "pseudokrupp") hos barn. Fire serotyper er beskrevet. Viruset ble identifisert i 1955 som det første virus som kunne gi forkjølelsesliknende symptomer.

Smittemåte og smitteførende periode

Nærdråpesmitte og kontaktsmitte. Stor smittefare tidlig i sykdomsforløpet.

Inkubasjonstid

2-4 dager hos barn og unge, noe lenger hos voksne.

Symptomer og forløp

Feber, forkjølelsessymptomer, redusert allmenntilstand. Evt. stridor og pneumonisymptomer. Sjelden komplikasjoner.

Diagnostikk

Agenspåvisning fra nasofarynks- eller halsaspirat. Antistoffpåvisning.

Forekomst i Norge

Årlig rapporteres det fra landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier til Folkehelseinstituttets frivillige rapporteringssystem 100-150 positive prøver for parainfluensavirus.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Ved falsk krupp- symptomer kald luft evt. inhalasjonsbehandling med forstøverapparat.

Forebyggende tiltak

Ingen særlige forebyggende tiltak. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Smitterisiko i nærmiljø kan reduseres ved god håndhygiene innen familien. Barn holdes hjemme fra barnehage ved feber og nedsatt allmenntilstand.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Dråpesmitteregime så lenge pasienten hoster.

Meldingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.