Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Echovirusinfeksjon - veileder for helsepersonell

Echovirusinfeksjon kan forårsake ulike sykdomsbilder, bl.a. mindre utbrudd av serøs meningitt.

Hopp til innhold

Om echovirusinfeksjon

Echovirus tilhører slekten enterovirus i familien picornaviridae. Ca. 30 ulike serotyper av echoviruset er beskrevet. Viruset ble første gang påvist på 1950-tallet etter et utbrudd av serøs meningitt i Vest-Europa. Forskjellige stammer dominerer fra år til år. Sykdommen opptrer ofte som asymptomatiske eller lette infeksjoner. I Norge forekommer sporadiske tilfeller vanligvis sommer og høst, men lokale utbrudd kan forekomme.

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte gjennom fekal-oral kontakt. Hele husstanden vil som regel bli smittet, men uten å bli syke. Vehikkelsmitte gjennom drikkevann er sannsynlig. Smittefare størst like før sykdomsutbrudd og følgende dager og uker. Gjennomgått infeksjon gir immunitet mot den aktuelle serotype.

Inkubasjonstid

2-14 dager.

Symptomer og forløp

De fleste infeksjonene er asymptomatiske. Feber, hodepine med utslett som kan likne røde hunder. Øvre luftveisinfeksjoner kan forekomme, tarmsymptomer sjeldne. Serøs meningitt forårsaket av echovirus har et forholdsvis mildt sykdomsforløp. Forbigående pareser kan forekomme.

Diagnostikk

Agenspåvisning fra avføringsprøve, halsprøve eller, ved serøs meningitt, fra spinalvæske. Serotyping. Serologisk diagnostikk er upålitelig.

Behandling

Ingen spesifikk behandling.

Forekomst i Norge

Tilfeller av serøs meningitt/encefalitt har vært meldinspliktig i MSIS, gruppe A sykdom siden 1975, fra 1.7.2012 under sekkeposten "virale infeksjoner i sentralnervesystemet".

Tabell 1. Serøs meningitt / encefalitt forårsaket av echovirus meldt MSIS 2009-2016 etter diagnoseår og aldersgruppe

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Under 1 år

0

0

0

0

0

0

0

0

 1-9

0

0

0

0

0

0

0

0

 10-19

0

0

0

0

0

0

0

0

 20-49

0

0

1

0

0

0

0

0

 50 og over

0

0

0

0

0

0

0

0

 Totalt

0

0

1

0

0

0

0

0

I perioden 1977-2016 er det til MSIS meldt 181 tilfeller av serøs meningitt/encefalitt forårsaket av echovirus. Hvert år diagnostiseres 300 - 400 tilfeller med enterovirus infeksjon. Flesteparten av disse er sykehusinnlagte pasienter. Bare en liten del av disse virusisolatene typebestemmes.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene og rengjøring i barnehager. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved utbrudd i barnehager bør hygieniske tiltak vurderes, dvs. innskjerpet håndhygiene og vask av stellebord o.l.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner.

Kontaktsmitteregime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæske ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd (se kapittel ”Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner”).

 

echo: enteric cytopathogenic human orphan, spansk: pico (liten)

Relaterte saker