Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i Smittevernveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer i Smittevernveilederen

Oppdateringer i Smittevernveilederen

Oppdateringer fra og med november 2013:

Oppdateringer fra og med november 2013:


Temakapitler

17.11.2013 : Innvandrere og smittevern: Oppdaterte råd for vaksinasjon av innvandrere og nytt underkapittel om "Rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer ved statlige mottak"

14.01.2014 : Utbrudd av smittsomme sykdommer: Lagt til råd om oppklaring av utbrudd, inkludert utbrudd på passasjerskip og petroleumsvirksomheter til havs.

25.05.2014: Innvandrere og smittevern: Oppdaterte råd for adoptivbarn med nytt underkapittel om "Undersøkelse (screening) av adoptivbarn som kommer fra land utenfor Vest-Europa"

22.07.2014: Posteksponeringsprofylakse mot hiv: Oppdaterte råd for å harmonisere med råd gitt i "Faglige  retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (Norsk forening for infeksjonsmedisin 2014). Inkludert råd når kilden er under effektiv behandling.

28.07.2015: Injiserende misbrukere og smittevern: Oppdatert historie, inkludert beskrivelse av doping og chemsex. Endret navn på kapitelet til "Personer om tar stoff med sprøyter".

07.10.2015: Lovverk og smittevern: Oppdatert informasjon om ny straffelov (straffelov 2005).

07.11.2015: Lovverk og smittevern: Oppdatert informasjon om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen, inkludert Smittevernloven.

15.11.2015: Stikkskader, posteksponeringsprofylakse: Oppfølgingstid for hiv endret fra 12 til 6 uker.

23.09.2016: Stikkskader, posteksponeringsprofylakse: Råd om tiltak ved anti-HBc alenepositivitet inkludert. Justering av tidsintervaller for kontrollprøver ulike agens etter eksposisjon.

15.12.2016: Oppfølging av tarminfeksjoner: Endret råd om antall negative kontrollprøver bla. for Salmonela spp og Shigella dysenteria fra 5 til 3 prøver.

02.02.2018: Barnehager og smittevern: Presisering anbefalt håndhygiene. Hånd-desinfeksjon anbefales generelt ikke i barnehager bortsett når håndvask ikke er tilgjengelig.

07.04.2019: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): Hivinfeksjon, gonore og syfilis flyttet fra gruppe B til gruppe A-sykdommer.

09.01.2020: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): Kapitlet er oppdatert etter forskriftsendring for MSIS-forskriften 20.12.2019. Fra 01.01.2020 kan MSIS inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer. 

 

Sykdommer fra a-å

16.11.2013: SARS og MERS: Oppdaterte tall for forekomst av MERS

17.11.2013: Poliomyelitt : Nye råd om vaksinasjon av beboere i asylmottak.

17.11.2013: Varicella og herpes zooster: Oppdaterte råd om tiltak i helseinstitusjoner

23.11.2013: Influensa: Oppdater informasjon om influensavaksiner inkl. nesesprayvaksine

04.12.2013: HTLV-infeksjon: Oppdatert informasjon om testing av blodgivere

05.12.2013: Malaria: Lagt til nytt medikament Provaqomyl® i tabell 4 om medikamenter brukt som profylakse

16.12.2013: Tuberkulose. Oppdatert statistikk tabell 1 og 2.

29.12.2013: Meldingspliktige sykdommer i MSIS: Meldingskriterier revidert.

20.01.2014: Hivinfeksjon: Oppdatering behandlingsretningslinjer

09.02.2014: Rotavirusenteritt: Oppdatering vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014

24.02.2014: Nytt kapitel om Zikafeber

25.02.2014: Meningokokksykdom: Oppdatering av diagnostikk

05.03.2014: Hepatitt B: Justert smittevernråd vedr okkult hepatitt B i påvente av nye nasjonale faglige råd.  

14.03.2014: Hepatitt B: Endring av anbefalt kontrollintervaller for friske bærere fra 12 til 6 måneder

18.03.2014: Hepatitt C: Oppdatering behandling

18.04.2014: Difteri, polio, stivkrampe: Forsterket råd boostervaksinasjon voksne

04.05.2014: Marksykdommer: Dirofilariasis omtalt under rundmarker

30.05.2014: Rabies: Oppdatert land og områder hvor det ikke er rapportert rabies siste årene.

14.07.2014: Tuberkulose: Oppdatering bruk av IGRA-tester og BCG-vaksinasjon av barn i barnevaksinasjonssprogrammet med virkning fra medio oktober 2014. 

15.07.2014: Hivinfeksjon: Oppdatering råd om bruk av preeksposisjonell profylakse (PreP)

14.10.2014: Nytt kapittel: Ebolavirus-infeksjon, fjernet omtale av Ebola under Hemoragisk feber

03.11.2014: Hepatitt C: Nye blåreseptbestemmelser om hepatitt C-behandling fra 1.11.2014.

05.12.2014: Meninogkokksykdom : Oppdatert indikasjoner vaksinasjon av risikogrupper og vaksinasjon rundt et tilfelle.

15.01.2015: Nytt kapitel : Enterovirusinfeksjoner

18.01.2015: Norovirusenteritt: Oppdatert tiltak i helseinstitusjoner

03.02.2015: Meningokokksykdom: Oppdatert informasjon om vaksinasjon med meningokokk B vaksine rundt et tilfelle

23.03.2015: Skogflåttencefalitt: Oppdatering anbefalinger TBE-vaksinasjon i Norge 

11.04.2015: Syfilis: Oppdatert behandlingsanbefalinger

15.04.2015: Gonore: Oppdatert anbefalinger om kontroll etter behandling

19.04.2015: Influensa: Oppdatert vaksinasjon mot sesonginfluensa

20.05.2015: Veggedyr: Oppdatert informasjon om mulig smitteoverføring fra veggedyr

22.05.2015: Leptospiriose: Inkludert oppfølging av eksponerte eiere og yrkesgrupper som kan bli eksponert for smittede dyrs kroppsvæsker.

25.05.2015: Rabies: Oppdatert liste (siste gang revidert 2014) over land og områder hvor det ikke er risiko for rabiessmitte. Følgende land er ikke lenger på lista, dvs. at det er en risiko for rabiessmitte: Forente arabiske emirater, Hong Kong, Kuwait, Qatar og Taiwan

28.06.2015: Ebolavirusinfeksjon: Oppdatering av situasjonen i Vest-Afrika og reiseråd til området i henhold til UDs anbefalinger

13.07.2015: Chlamydia, genital: Oppdatert indikasjoner for testing og symptomer med forløp.

02.08.2015: Tilbakefallsfebre: Oppdatert epidemiologiske data og inkl. beskrivelse av Borrelia miyamotoi

24.09.2015: Hepatitt B : Oppdatert liste for indikasjon for testing

24.09.2015: Hepatitt C : Oppdatert liste for indikasjon for testing

30.09.2015: Meningokokksykdom: Endret aldersgruppe for råd om vaksinasjon av ungdom fra 17-19 år til 16-19 år.

30.10.2015: Kusma: Presisering av vaksinasjonsråd ved utbrudd.

15.11.2015: Hivinfeksjon: Oppdaterte råd om at alle hiv-positive vurderes for og tilbys behandling uansett CD4 tall. Redusert tid for oppfølging ved eksponering fra 12 til 6 uker.

17.11.2015: Ebolavirus-infeksjon: Tidsperiode hvor ebolavirus kan være tilstede i sæd endret fra 3 til 12 måneder.

29.11.2015: Zikafeber: Endret forebyggende råd til å inkludere særlig myggstikkprofylakse for gravide som reiser til områder med zikafeberutbrudd.

28.12.2015: Zikafeber: Oppdaterte råd om at gravide på reise til utbruddsområder bør kontakte lege ved hjemkomst.

04.01.2016: Hepatitt C:  Endret meldingskriteriene for hepatitt C fra 1.1.2016  til kun er laboratoriepåvisning av:HCV nukleinsyre (HCV-RNA) eller HCV core antigen.

22.01.2016: Zikafeber: Oppdaterte råd til gravide ved reise med anbefaling om at gravide bør vurdere å utsette reise til berørte områder.

27.01.2016: Hemoragiske febre: Omtale av Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom (SFTS)

27.01.2016: Nytt kapitel : Ross River-feber

15.02.2016: Zikafeber: Oppdatert råd og varslingsplikt i henhold til informasjon publisert på temaside om zikafeber.

13.03.2016: Zikafeber: Oppdaterte råd (fra 10.3.2016) om å fraråde gravide kvinner å reise til berørte områder.

16.03.2016: Skogflåttencefalitt: Oppdaterte vaksinasjonsråd for vaksinasjon i Norge

25.03.2016: Nytt kapitel: Trakom

23.04.2016: Bacillus cereus-matforgiftning: Endret tittel til Bacillus cerus-infeksjoner og lagt til ikke-matbåren infeksjoner.  

07.06.2016: Zikafeber: Oppdatert råd om å unngå graviditet 8 uker etter hjemkomst (tidligere 4 uker). Menn som har vært i utbruddsområder og ikke har hatt symptomer på zikafeber bør bruke kondom i 8 uker for å unngå smitte til seksualpartner og graviditet. Tidligere har man anbefalt kondombruk i 6 måneder. Menn med symptomer på zikavirus-infeksjon bør fortsatt bruke kondom i 6 måneder.   

20.07.2016: Zikafeber: Oppdatert råd om seksuell smitte eter påvising av smitte fra kvinne til mann. Etter hjemkomst fra zikaområde bør kondom brukes i 8 uker uavhengig om det er mannen eller kvinnen som har vært i berørte områder.

22.07.2016: Gulfeber: Internasjonalt gulfebersertifikat gjelder nå livet ut mot før 10 års varighet.

22.10.2016 Mononukleose: Oppdatert klinisk informasjon, inkl. mulig assosiasjon med ME.

26.10.2016: Marksykdommer. Justert tid for andre behandling av barnemark fra 1 til 2 uker. 

31.10.2016. E.coli enteritt: Oppdatert oppfølging av pasienter. Skille råd mellom HUS-assosiert og lavvirulente EHEC

06.12.2016: Zikafeber: Endringer i meldings- og varslingsplikt. Meldingskriterier for melding til MSIS

18.01.2017: Meningokokksykdom: Etter endring av blåreseptforskriften 1.1.2017 dekkes nå utgifter til også meningokokk B-vaksine til nærkontakter og risikoutsatte personer.

14.02.2017: Meningokokksykdom. Aldersgrense 25 år opphevet for vaksinasjon av nærkontakter til tilfeller av meningokokksykom. 

10.03.2017: Gonore: Oppdatert behandlingsregime

05.05.2017: Zikafeber. Oppdatert nye råd til gravide og andre reisende samt ny landliste

17.07.2017: Rabies. Oppdatert liste over land hvor det ikke anses risiko for rabiessmitte. Eneste endring fra tidligere liste er at hele Hellas nå anses som område uten rabiesrisiko.

10.08.2017: Nytt kapitel om Fugleinfluensa opprettet.

07.11.2017: ESBL, Denguefeber, Enterokokker: meldingskriterier mindre endringer 

13.01.2018: Nytt kapitel om Trikinose opprettet

07.06.2018: Hepatitt B: Endringer for testing av gravide. Alle gravide bør nå tilbys testing under svangerskapet. Tidligere anbefalt selektiv screening for gravide med risikotilhørighet. 

05.11.2018: Meslinger og Rubella: Sykdommene definert som allmennfaglig smittsom sykdom 

03.01.2019: Mykoplasmainfeksjon, genital: Spesifisert indikasjoner for testing og at behandling til partner bare skal gis ved påvist infeksjon. Kontrollprøver anbefalt etter 3 uker pga. utbredt behandlingssvikt.

12.01.2019: Lymfogranuloma venereum og Rotavirussykdom: Meldingspliktig i MSIS gruppe A-sykdom fra 1.1.19

12.01.2019: Cl. difficile og Genital chlamydiainfeksjon:  Meldingsplikt til MSIS flyttet fra gruppe C til gruppe A-sykdom fra 1.1.19

21.01.2019: Nytt kapitel om Astrovirus-enteritt opprettet

06.03.2019: Gulfeber: Ordningen med autorisasjon for gulfebervaksinatører opphørt fra 1.3.2019.

18.03.2019: Meningokokksydom: Endring i råd barnehager. Søsken av et barn med meningokokksykdom som er nærkontakt og blir bærerutryddet trenger ikke være borte fra barnehagen.

07.04.2019: Hivinfeksjon, gonore og syfilis: Sykdommene flyttet fra gruppe B til gruppe A-sykdommer fra 22.3.2019.

12.10.2019: Meningokokksykdom: Doseintervall mellom først og andre dose av meningokokk B-vaksinen Bexsero® endret. Gjeldende doseregime 0+1 mnd. 

01.11.2019: Hepatitt A: Endret råd om posteksponeringsprofylakse. For friske eksponerte i aldersgruppen 1-59 år kan en dose monovalent hepatitt-A vaksine benyttes som posteksponeringsprofylakse innen to uker etter eksponering. Humant normalt immunglobulin (HNIG) er fremdeles en del av posteksponeringsprofylaksen hos personer under 1 år og over 60 år, samt ved enkelte tilstander som gjør personene mer utsatt for alvorlig forløp av hepatitt A. 

10.02.2020: Etter endring i SYSVAK-forskriften 01.01.2020 er alle vaksinasjoner meldepliktig til SYSVAK uavhengig av samtykke. Tekst i kapitler der melding til SYSVAK er omtalt er endret tråd med dette (Haemophilus influenzae, Hepatitt A, Tetanus, Poliomyelitt og Skogflåttencephalitt).