Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppsummering av aktuelle tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppsummering av aktuelle tiltak

Oppsummering av aktuelle tiltak

Koronapandemien har identifisert noen utfordringer knyttet til utforming av bygg i heldøgns omsorgsplasser som kan ha betydning i håndtering av fremtidige pandemier og utbrudd av infeksjoner.

Koronapandemien har identifisert noen utfordringer knyttet til utforming av bygg i heldøgns omsorgsplasser som kan ha betydning i håndtering av fremtidige pandemier og utbrudd av infeksjoner.


Det skjer stadig utbrudd forårsaket andre agens i heldøgns omsorgsplasser, der utforming av bygg er av smittevernmessig betydning. Viktig smitteverntiltak for å forebygge kryssmitte i heldøgns omsorgsplasser er at sengerommene som hovedregel bør være enerom og ha eget bad. I planleggingen av nybygg og ved ombygging av eldre bygg er det flere smittevernaspekter som bør tas med i planleggingen som:

 • Sengerommene er enerom med egne bad, da dette forebygger kryssmitte og imøtekommer behov for eventuell isolering av smitteførende.
 • Enerom legger til rette for besøk.
 • Institusjonene må håndhygienefasiliteter, som hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann, jamfør råd i håndhygieneveilederen.
 • Alle overflater og møbler i fellesareal som beboere eller ansatte er i kontakt med, bør tåle rengjøring og desinfeksjon.
 • Utforming og planlegging av støtterom bør støtte opp under smitteforbyggende atferd blant ansatte i heldøgns omsorgsplasser.
 • I planleggingen og underveis bør man påse at personell med smittevernkompetanse er involvert.
 • Sengerommene bør ha en størrelse og ha en utforming som forenkler stell av sengeliggende pasienter, og som sikrer at ansatte kan ikle seg beskyttelsesutstyr når smitteisolering iverksettes.
 • Utforming av kjøkken bør ivareta krav til mathygiene.
 • Oppholdsrom bør være store nok slik at beboere og ansatte skal kunne bevege seg fritt i rommet, og det bør være plass til besøkende.
 • Oppholdsrom bør være store nok til at beboere bør slippe å sitte tett inntil hverandre.
 • Personalet bør ha garderobefasiliteter i henhold til arbeidsplassforskriften, og som også dekker behovet for garderobe til studenter i praksis og ekstravakter.
 • Det er ikke behov for egne innganger for mulig smitteførende beboere.
 • Ventilasjonssystemet bør sikre beboerne og ansatte har frisk ren luft. Dette vil også kunne bidra til å redusere smittespredning for visse agens.
 • Vannsystemet skal innfri krav i henhold til Legionellaveileder.
 • Korttidsavdelinger bør utformes som sengeavdelinger i spesialisthelsetjenesten.
 • Ved rivning av bygg bør det vurderes tiltak for å forebygge helsetjenesteassosiert aspergillose infeksjoner.