Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppholdsrom for beboere og fasiliteter for besøkende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppholdsrom for beboere og fasiliteter for besøkende

Oppholdsrom for beboere og fasiliteter for besøkende

Krav til oppholdsrom for beboere og fasiliteter for besøkende.

Krav til oppholdsrom for beboere og fasiliteter for besøkende.


De ulike enhetene bør ha egne spise- og oppholdsarealer samt kokemuligheter som kan benyttes av beboerne.1 Beboere i langtidsinstitusjoner vil oppholde seg i fellesstue/oppholdsrom store deler av dagen og et slikt rom bør føles "lett og luftig". Rommet skal ivareta sosiale forhold og skal kunne inkluderer fellesskap i omsorgsbygget, samt tilrettelegge for muligheter til besøk. Rommet bør ha tilstrekkelig størrelse slik at det er plass for beboere med rullestol eller i seng, plass for at ansatte og beboere fritt kan bevege seg.2-6 

Krav til oppholdsrom

 • Alle overflater og møbler bør være vanntett og tåle rengjøring og desinfeksjon.3,7
 • Det bør være tilgang på både håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon der mat serveres.2,3
 • Oppholdsrom/stue blir benyttet både som matsal, oppholdsrom og besøksfasiliteter, slik at dens areal bør dimensjoneres ut fra dette og kunne sikre avstand mellom beboere.4,8
 • Rommet bør ha god ventilasjon.6,8,9
 • Besøkene bør ha tilgang på toalett som ligger i nærheten av avdelingen. Toalettet skal ha håndvask med dispenser for håndsåpe og papirhåndklær.10 Besøkstoaletter er mye i bruk og bør ha innredning og overflater som tåler stor belastning og som tåler hyppig rengjøring.3,7

Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. FOR-1988-11-14-932.
 2. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
 3. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
 4. Ulrich Roger S. et al. A review of the research liteature om evidence-based healthcare design. s.l. : Health environments research & design journal, 2008. No 3.
 5. Scotland National Services Scotland (NHS). National Infection Prevention and Control Manual. Standard Infection Control Precautions. 2021.
 6. Folkehelseinstituttet. Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg. 2021.
 7. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
 8. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
 9. International Initiative for a Sustainable Built Environment. Pandemics and the Built Environment . Technical Report. 2020.
 10. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.