Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Litteraturgjennomgang»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Litteraturgjennomgang

Litteraturgjennomgang

Et litteratursøk ble gjennomført for å finne forskning på det aktuelle området.

Et litteratursøk ble gjennomført for å finne forskning på det aktuelle området.


Det ble søkt i databasene Medline, Embase, Cinahl, Cochrane og Epistemonikos. Søkeord og MeSH termer som ble benyttet var Nursing Homes, Hospitals or Health Facilities, Facility Design and Construction, Built Environment, Interior Design and Furnishings, Environment Design or Ventilation, Cross infection, Disease Outbreaks, infection Control or Epidemics. Søket ble begrenset til å gjelde kun artikler på skandinavisk og engelsk språk og i tidsperioden 2012 til 2022.  

Totalt ble det funnet 2050 artikler. Det ble gjennomført dublettkontroll i endnote og etter dublettkontrollen var det totalt 1579 artikler; hvorav 146 systematiske oversikter og 1433 observasjonsstudier/randomiserte kontrollerte studie. Det endelige søket ble gjennomført 29.august 2022. Alle de 1579 artiklene ble gjennomgått på tittel og abstraktnivå for å finne relevante artikler. Totalt ble det ekskludert 1516 artikler og vi satt igjen med 63 potensielle relevante artikler, hvorav 13 systematiske oversikter. Referanselister til aktuelle artikler ble også gjennomgått. 

I tillegg til litteratursøket ble det funnet relevante veiledere og rapporter om design av sykehjem og sykehus fra ulike internasjonale aktører samt forskning og konsensusrapporter fra fagmiljøene. Det er benyttet veiledere fra organisasjoner som Verdens Helse Organisasjon (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Health Services NSH Scotland (NSHS), NHS England, Statens Serum Institut (SSI), Svensk Förening for Vårdhygien (SFVH) med flere i dette arbeidet.