Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Inventar og overflater»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Inventar og overflater

Inventar og overflater

Krav til inventar og overflatematerialer.

Krav til inventar og overflatematerialer.


Det bør velges overflatematerialer og inventar som ivaretar hygieniske (smittevern) krav, samt tåler grundig rengjøring og desinfeksjon.1 Bruk overflater som er ugjennomtrengelige, glatte og sømløse, så langt det er praktisk mulig. Gulv bør være sømløst og glatt, sklisikre, lett å rengjøre og slitesterkt.1,2 Beboers kan ta med seg egne møbler når vedkommende flytter inn på et sykehjem eller heldøgns institusjon.3,4

Krav til inventar og overflater

 • Institusjonenes møbler på beboers rom eller på fellesarealer som dagligstue, kjøkken, besøksrom, pauserom for ansatte, personalrom med mer, bør ha glatte overflater og avtørkbare overflater. Møbeltrekk bør være lette å rengjøre uten å ta av trekket, og ha væskebarriere for å unngå forurensning av puter og polstring under.4-7
 • Gulv bør ikke bli fysisk påvirket av vaske- og desinfeksjonsmidler som anvendes i helsetjenesten, og bør kunne tørke raskt.1,2,4,6,7
 • Gulvets kant bør avsluttes med en kort brett oppover veggen som er lett å rengjøre.1
 • Det er ønskelig å unngå fliser på grunn av utfordring knyttet til renhold og fare for oppvekt av mikroorganismer.1
 • Unngå unødvendig bruk av fuger, og om det benyttes bør fuger ha en maksimal bredde på 10mm. Fugemasse om benyttes bør tåle desinfeksjonsmidler.1
 • Design bør sikre at overflater er lett tilgjengelig for rengjøring. Vurder å benytte skrå flater for høyskap med mer, siden dette vil redusere mengde støv som samles på overflater.1,2
 • Lamper bør monteres som en integrert del i vegg eller tak, eller tett på denne overflaten. Dette for å hindre oppsamling av støv/smuss og for at rengjøring lett kan gjennomføres.2,4
 • Unngå bruk av radiatorer. Radiatorer kan samle støv og er vanskelig å rengjøre. De kan derfor utgjøre en smitterisiko, spesielt for mikroorganismer som overlever lenge i tørre forhold og i støv.4
 • Alle arbeidsflater bør være ugjennomtrengelige, designet for enkel rengjøring og være fri for sprekker og uforseglede skjøter. Det skal ikke være vegg til vegg tepper.2

Mer om krav om renhold i helsetjenesten, se Veileder for basale smittevernrutiner; Renhold og desinfeksjon. 8

Referanser

 1. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
 2. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
 3. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. FOR-1988-11-14-932.
 4. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
 5. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
 6. Antimicrobial Resistance and Infection Control (AMRIC) Implementation Team. Infection Control Guiding Principles for Buildings Acute Hospitals and Community Settings. 2022. Version 6.
 7. Ulrich Roger S. et al. A review of the research liteature om evidence-based healthcare design. s.l. : Health environments research & design journal, 2008. No 3.
 8. Folkehelseinstituttet. Veileder for basale smittevernrutiner: Renhold og desinfeksjon. 2022.