Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygienefasiliteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndhygienefasiliteter

Håndhygienefasiliteter

Etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene kan forbedres ved tilrettelegging av håndhygienefasiliteter.

Etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene kan forbedres ved tilrettelegging av håndhygienefasiliteter.


Denne tilretteleggingen i form av fysisk utforming og plassering, bør stå høyt på listen over prioriteringer ved planlegging av nye eller oppussing av eksisterende bygg.1 Fasiliteter for håndhygiene må være godt synlige og tilgjengelig i umiddelbar nærhet til områder hvor kontakt med beboere finner sted. Plasseringen må også være hensiktsmessig og forutsigbar for de ansatte.1-3 Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger og forekomsten av HAI. Håndhygieneveilederen beskriver ulike metoder for håndhygiene og anbefalt plassering for håndvasker og hånddesinfeksjonsdispensere.3

Håndvask

Håndvaskene bør plasseres hensiktsmessig ut fra arbeidsflyten i rommet. Håndvasker skal ikke benyttes til å rengjøre utstyr eller til å helle ut kontaminert væske av noe slag. Kontaminerte væsker skal tømmes i dekontaminator, alternativt utslagsvask på desinfeksjonsrom.3

Krav til håndvasker

 • Håndvasker bør være på alle WC, bad, kjøkken, medisinrom, desinfeksjonsrom, vaskerom og alle andre steder hvor hender kan bli synlig tilsølt.1,3
 • Uhensiktsmessig utforming av håndvasker kan bidra til å rekontaminere hendene. Håndvasker kan også være smittekilde for vannbårne infeksjoner.3
 • Det bør være håndvasker til ansatte som er på desinfeksjonsrom, kjøkken, medisinrom, undersøkelsesrom, ved arbeidsstasjon med mer. Disse bør være lette å rengjøre og bør kunne betjenes med håndledd, albue, kne, fot eller fotocelle. Regulering av vanntemperatur bør kunne styres manuelt.1,3
 • Området rundt vasken beskyttes med materiale som er lett å rengjøre, og vasken bør være plassert en meter fra andre fastmonterte gjenstander for å hindre sprut og kryssmitte av mikroorganismer.1,3,4
 • Vaskene bør være av en slik størrelse at de forhindrer søl og sprut ved bruk. Håndvasken bør være veggmontert og uten mulighet for å oppbevare gjenstander på, eller under selve vasken. Den bør videre være enkel å rengjøre, og uten bunnpropp og overvannsventil.3,4
 • Det bør være såpedispenser og dispenser for papirhåndklær, samt vegghengt avfallsbeholder ved alle håndvasker.1
 • Hånddesinfeksjonsdispensere bør ikke monteres ved vask eller i nærheten av såpe, for å unngå at hendende vaskes med hånddesinfeksjon.3
 • Varmluftstørkere anbefales ikke i helsetjenesten. Varmluftstørkere skaper turbulens og kan spre mikroorganismer til omgivelsene.3,5

Hånddesinfeksjon

Plassering av dispensere for hånddesinfeksjon har som mål å legge til rette for økt bruk av hånddesinfeksjon på stedet hvor pleie, undersøkelse og behandling utføres. Plasseringen bør derfor baseres på analyse av arbeidsflyten i det enkelte rom.

Plassering av hånddesinfeksjonsdispensere3

 • plasseres innen armlengdes avstand fra seng (maks 1 m)
 • rett på innsiden av hvert beboerrom, lett synlig på utsiden av hvert beboerrom, samme side som dørhåndtaket
 • festet til mobile arbeidsbord
 • høyaktivitetsområder som; arbeidsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, fellesstuer, flerbruksrom som undersøkelsesrom/legekontor
 • på utsiden av rene lager og kjøkken, samme side som dørhåndtak
 • ved inngangen til avdelingen, samme side som dørhåndtak
 • ved utgangen av avdelingen, samme side som dørhåndtak
 • i fellesareal som stue og matsal

Dispenseren bør monteres etter produsentens anbefalinger, og på en slik måte at man forhindrer søl og lekkasje. Dryppfat bør vurderes for å hindre søl på gulv. Veggmonterte dispensere bør monteres 95 – 122 cm over gulvet (unngå øye høyde). Dispensere bør ikke monteres over, eller i direkte tilknytning til elektriske punkter som lysbrytere, stikkontakter og overvåkningsutstyr.3,4 Mer om hånddesinfeksjonsdispensere; se Håndhygieneveilederen, kapittel om Plassering av hånddesinfeksjonsdispensere 3

Referanser

 1. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
 2. Scotland National Services Scotland (NHS). National Infection Prevention and Control Manual. Standard Infection Control Precautions. 2021.
 3. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.
 4. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
 5. The Health Research & Educational Trust of the American Hospital Association med flere. Using the Health Care Physical Environment to Prevent and Control Infection. A Best Practice Guide to Help Health Care Organizations Create Safe, Healing Environments. 2015.