Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsrom for ansatte og spiserom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Arbeidsrom for ansatte og spiserom

Arbeidsrom for ansatte og spiserom

Krav til arbeidsrom og spiserom.

Krav til arbeidsrom og spiserom.


Det er behov for både spiserom (pauserom) og arbeidsrom for ansatte. Dette for å ivareta taushetsplikten ovenfor beboere 1 for å ivareta ansattes helse og velferd, samt ro for å kunne utføre arbeidsoppgaver.2 Virksomheten skal normalt ha spiserom eller tilgang til tilfredsstillende lokaler utenom virksomheten.3

Krav til arbeidsrom og spiserom

  • Møbler bør ha glatte overflater og avtørk bare overflater. Møbeltrekk bør være lette å rengjøre uten å ta av trekket, og ha væskebarriere for å unngå forurensning av puter og polstring under.4-6
  • Rommet bør være stort nok til at en kan holde avstand til andre kollegaer.6
  • I spiserom og arbeidsrom bør ha glatte overflater og avtørk bare overflater.4-6
  • Gulv bør ikke bli fysisk påvirket av vaske- og desinfeksjonsmidler som anvendes i helsetjenesten, og bør kunne tørke raskt.5-8
  • Rommene bør ha god ventilasjon.9,10
  • Det bør være tilgang på både håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon på rommene.5,11

Referanser

Referanser
1. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64.
2. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. (arbeidsplassforskriften). FOR-2011-12-06-1356.
3.Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV-2005-06-17-62.
4. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
5. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
6. Antimicrobial Resistance and Infection Control (AMRIC) Implementation Team. Infection Control Guiding Principles for Buildings Acute Hospitals and Community Settings. 2022. Version 6.
7. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
8. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
9. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
10. Folkehelseinstituttet. Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg. 2021.
11. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.