Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brun støvlus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brun støvlus

Brun støvlus

Brun støvlus er vanlig innendørs. Den gjør liten skade, men kan være til irritasjon om antallet blir høyt. Den holder til på fuktige steder hvor den blant annet spiser små muggsopper.

Brun støvlus
Brun støvlus (Lepinotus patruelis) er 2-3 mm lang og lys brun som voksen. FHI - Hallvard Elven

Brun støvlus er vanlig innendørs. Den gjør liten skade, men kan være til irritasjon om antallet blir høyt. Den holder til på fuktige steder hvor den blant annet spiser små muggsopper.


Innhold på denne siden

Hvordan ser den brune støvlusa ut?

Brun støvlus (Lepinotus patruelis) er som voksen 2-3 mm lang og lys brun. Som andre støvlus har den en fortykkelse i pannen og lange, tynne antenner. De to første antenneleddene er lengre og tykkere enn de etterfølgende. De voksne har et par korte vinger, som ikke kan brukes til å fly med. Nymfene er mye lysere enn de voksne, og vingeanleggene synes først fra andre nymfestadium. Det er fem nymfestadier hos brun støvlus. Hannene er litt mindre og lysere enn hunnene. Brun støvlus har en mørk stripe mellom antennefestet og øynene.

Hvor finner vi brun støvlus?

Brun støvlus finnes innendørs i hele Norge. Den kan forekomme i alle rom av huset, men er ofte knyttet til steder med høy fuktighet, som bad, kjellere og lignende.

Hvordan lever brun støvlus?

Biologien til brun støvlus er lite undersøkt, men vi vet at den lever av muggsopper og kan finnes på alle steder hvor disse får vokse. Den formerer seg kjønnet og bruker omkring 50 dager å gjennomføre livssyklus ved 25 ºC (70 % luftfuktighet). Andre undersøkelser har vist at brun støvlus ikke tåler at luftfuktigheten går under 70 %, og at det optimale ligger rundt 80 %. Utviklingstiden ved 25 ºC er derfor sannsynligvis raskere om fuktigheten er høyere. Ved 30 ºC er dødeligheten av brun støvlusen høy. Mest sannsynlig er derfor den optimale utviklingstemperaturen godt under 30 ºC.

I Irland har den vist seg å være vanlig i matvarelagre og kornsiloer. Den er også funnet i et ølbryggeri hvor den spiste på gjærsopper og korn fra bryggeprosessen. I en 20 års undersøkelse av kornlagre i Canada forårsaket en annen Lepinotus art, Lepinotus reticulatus et stort støvlusangrep. Sannsynligvis var kombinasjon av høy fuktighet og forekomst av sopp årsaken til angrepet.

Hvilken skade kan brun støvlus gjøre?

I bolighus er brun støvlus først og fremst et trivselsproblem da de kan forekomme i stort antall på fuktige steder. I kjøkkenskapet kan de også ødelegge og forurense matvarer. Blir antall støvlus høyt i næringsmiddelbedrifter, lagre eller butikker kan matvarer bli forurenset og ødelagt.

Det er ikke påvist sammenheng mellom brun støvlus og allergi, men da dette er vist fra andre støvlus er det sannsynlig at også brun støvlus kan gi allergiske problemer.

Brun støvlus kan ikke stikke eller bite mennesker.

Kan en forebygge mot brun støvlus?

Det er vanskelig å forebygge mot brun støvlus. Støvlusene er mange steder der det er fuktig og kan også komme inn i hus via mel eller andre matvarer. Fuktproblemer medfører en økt sannsynlighet for støvlus.

Matvarer bør oppbevares tørt og kjølig i tette bokser. Generelt er det lurt å støvsuge kjøkkenskap i stedet for å vaske. Tilføring av fuktighet ved vasking gir bedre levevilkår for insektene.

Hvordan bli kvitt brun støvlus?

Det kan være vanskelig å bli helt kvitt brun støvlus, men det er godt mulig å holde antallet på et lavt nivå. Den beste bekjempelsen og forebyggingen er å gjøre forholdene permanent ugunstige. Reduksjon av luftfuktigheten til under 70 % vil være en viktig bekjempelsesmetode. Under normalt tørre omgivelser innendørs vil brun støvlus bare forekomme i begrenset antall.

For mer informasjon om bekjempelse av brun støvlus, se generelt skriv om støvlus.

Finn også generell informasjon om:

Historikk

28.04.2023: Teksten er faglig gjennomgått. Det er kun gjort språklige endringer.

Teksten er opprinnelig skrevet av Tone Birkemoe, senere redigert av Bjørn Arne Rukke.