Hopp til innhold

Oversikt over skadedyr i råtnende/mugne ting

Publisert Oppdatert


Utvalgte skadedyr i gjødsel/kloakk og andre råtnende og muggbefengte ting
 Spyfluer
 Husflue i boligområder
 Pukkelfluer
 Stikkflue
 Springfluer
 Sommerfuglmygg
 Støvlus
 Spretthaler
 Liten melbille