Hopp til innhold

Meld fra om uvettig skadedyrkontroll

Publisert Oppdatert

Skadedyr kan spre smitte, forurense matvarer og ødelegge treverk, tekstiler osv. Forebygging og bekjempelse av skadedyr er derfor en viktig samfunnsoppgave. Dessverre forekommer det av og til at skadedyrbekjempelser ikke gjennomføres etter gjeldende lovverk. Uvettig bruk av bekjempelsesmidler kan gi helse- og miljøskader. Slike brudd bør derfor meldes til kommunen.

Meld fra om uvettig skadedyrkontroll
Meld fra til kommunen dersom du er vitne til uvettig skadedyrkontroll. Foto: Colourbox.com

Skadedyr kan spre smitte, forurense matvarer og ødelegge treverk, tekstiler osv. Forebygging og bekjempelse av skadedyr er derfor en viktig samfunnsoppgave. Dessverre forekommer det av og til at skadedyrbekjempelser ikke gjennomføres etter gjeldende lovverk. Uvettig bruk av bekjempelsesmidler kan gi helse- og miljøskader. Slike brudd bør derfor meldes til kommunen.


Eksempler på ukritisk bruk av skadedyrmidler er sprøyting mot maur i barnehager mens barna er til stede, utlegging av rottegift som barn og dyr kan få tak i, vegger som blir mettet med sprøytemidler ved stokkmaurbekjempelser og sprøyting av senger ved veggedyrbekjempelser.

Ifølge Giftinformasjonen forekommer det forgiftninger av mennesker på grunn av både rotte-/musegift og insektmidler i Norge. Det rapporteres også om forgiftninger av dyr, spesielt hunder som har fått tak i rottegift, og man finner høye nivåer av slike gifter i frittlevende rovfugler.

Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelsen skal utføres. Forskriften stiller bl.a. krav til at den som skal foreta skadedyrbekjempelsen plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Ervervsmessig skadedyrkontroll kan kun utføres av offentlig godkjente skadedyrbekjempere. Kommunen skal føre tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes.

Dersom du er vitne til skadedyrbekjempelse som bryter med gjeldende lovverk, bør du melde ifra til din kommune. Det er oftest miljørettet helsevern i kommunen som er ansvarlige for tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Har du faglige spørsmål om skadedyrbekjempelser kan du kontakte Folkehelseinstituttets Skadedyrtelefon på 21 07 77 00, mandag til fredag kl. 13.00-14.00.