Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sommerfuglmygg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sommerfuglmygg

Sommerfuglmygg

Sommerfuglmygg (Psychodidae) minner litt om små sommerfugler på grunn av sine hårete vinger. Larvene kan innendørs leve i fuktig organisk materiale som dannes i sluk og avløp. Voksne individer kan sees vekselvis flygende og krabbende på kjøkken og baderom. Hvis de finnes i store mengder, kan dette tyde på alvorlig kloakk- eller avløpslekkasje. Sommerfuglmygg er for øvrig sjelden skadelige. Forebygging og bekjempelse gjøres ved å minimere organisk materiale som føres ut i avløp, og med jevnlig rens av vannlås, avløp og andre fuktige steder der organisk materiale hoper seg opp.

Sommerfuglmygg
Sommerfuglmygg. De hårete vingene, som vanligvis ligger taklagt over kroppen, er her spent ut. FHI - Hallvard Elven

Sommerfuglmygg (Psychodidae) minner litt om små sommerfugler på grunn av sine hårete vinger. Larvene kan innendørs leve i fuktig organisk materiale som dannes i sluk og avløp. Voksne individer kan sees vekselvis flygende og krabbende på kjøkken og baderom. Hvis de finnes i store mengder, kan dette tyde på alvorlig kloakk- eller avløpslekkasje. Sommerfuglmygg er for øvrig sjelden skadelige. Forebygging og bekjempelse gjøres ved å minimere organisk materiale som føres ut i avløp, og med jevnlig rens av vannlås, avløp og andre fuktige steder der organisk materiale hoper seg opp.


Innhold på denne siden

Utseende

Sommerfuglmygg kan ved første øyenkast se ut som små sommerfugler på grunn av sine hårete vinger. Som andre mygg og fluer har de imidlertid kun ett par velutviklede vinger, i motsetning til andre vingede insekter som har to par.

De voksne individene blir 2 – 3 mm lange og beveger seg ved vekselvis å fly og springe bortover underlaget. Larvene er langstrakte, hvite med lengde 1 – 9 mm og har et mørkt hode. På bakenden har larvene et kort ånderør, som de puster med.

Biologi

I Norge er det registrert 43 arter av sommerfuglmygg. Hunnen kan legge opptil 100 egg. Eggene er hvite, 0,2 mm lange og har oval fasong. De artene som opptrer innendørs i boliger i Norge, legger gjerne eggene i organisk slam på steder som verken tørker ut eller er konstant oversvømmet. Vannlåser, overløpskanal i vasker eller sluk kan derfor være ideelle oppvekststeder for larvene. Der er det jevn tilgang på mat i form av organisk materiale, samt sopp, bakterier og alger som vokser på slammet. Det tar vanligvis 1 til 3 uker for larven til å utvikle seg til voksent individ.

Sommerfuglmygg kan opptre i store mengder i renseanlegg eller slambassenger der det er god tilgang på næring. På bondegårder kan det være rikelig forekomst på steder som møkkjellere og fjøs.

Skadebilde

I de fleste tilfeller forekommer sommerfuglmygg i små mengder når de opptrer i boliger, og de gjør da verken skade på mennesker eller bygninger. Dersom de opptrer i stort antall, kan de imidlertid være sjenerende, og man skal være oppmerksom på at de kan bringe med seg smittestoffer fra sluk og lignende til andre steder. Spesielt uheldig vil dette være i næringsmiddelbedrifter eller helseinstitusjoner der kravene til hygiene er strenge. Masseforekomst i en bygning kan indikere kloakklekkasje som gir rikelig tilgang til næring.

De artene som finnes i Norge biter ikke mennesker. I tropiske og subtropiske strøk finnes det imidlertid blodsugende arter, såkalte sandfluer, som kan overføre alvorlige sykdommer til mennesker.

I visse tilfeller anses sommerfuglmygg som nyttedyr fordi de bidrar til nedbrytning av organisk materiale som oppsamles i filtre, for eksempel ved renseanlegg.

Forebygging og bekjempelse

I bygninger der sommerfuglmygg forekommer i stort antall, bør man sjekke for kloakk- eller avløpslekkasjer og så eventuelt utbedre skaden.

Regelmessig rengjøring av avløp på kjøkken og bad, inkludert tømming av vannlåser, forebygger mot mindre forekomster sommerfuglmygg. Minimering av matrester som skylles ut i oppvaskkummen, vil redusere mengde av organisk materiale som kommer ned i avløpet og kan bli næring for sommerfuglmygg. Bruk av avfallsrist i kummen vil skille ut matrester som heller kan kastes i søpla. Flytende, fettholdige rester bør ikke helles ut i vasken, men i stedet også legges i søpla.

Dersom man allerede har fått sommerfuglmygg, vil avløpsrengjøring fjerne både larver og hindre næringstilgangen. Etter dette kan man overstrømme stedene med kokende vann. Man kan ved behov også bruke rensemiddel for avløp. Det finnes miljøvennlige avløpsprodukter som inneholder bakterier som bryter ned organisk materiale i sluk.

Bruk av insektmidler mot sommerfuglmygg bør unngås siden tiltakene som beskrives over i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig effektive. Dersom forekomsten av sommerfuglmygg fortsatt er svært plagsom etter at disse tiltakene er gjennomført, kan man bruke insektspray mot flygende insekter. Det er svært viktig å bruke dette varsomt og i henhold til bruksanvisningen på beholderen siden insektmidler også er skadelig for mennesker og miljøet. Dersom små barn bruker rommet jevnlig, bør man unngå å bruke slike midler eller kun påføre dette på utilgjengelige steder for barna. Etter endt behandling bør steder som kan inneholder insektmiddelrester vaskes grundig for å fjerne slike rester.

Hvis sommerfuglmygg kommer utenfra og inn i stort antall, vil problemet kun løses ved at man identifiserer stedet de kommer fra og gjennomfører en bekjempelse der. Dette kan for eksempel være steder hvor det finnes ansamlinger av slam eller gjødsel.

Historikk

30.01.2023: Teksten er faglig gjennomgått. Antall arter er oppjustert i henhold til opplysninger fra Artsdatabanken. Anbefalinger i forhold til bruk av kjemiske midler er innskjerpet.