Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Frøbiller (U.fam. Bruchinae)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Frøbiller (U.fam. Bruchinae)

Frøbiller (U.fam. Bruchinae)

Artene i frøbillefamilien har larvene sine inni frø av planter i erteblomstfamilien. De kan forekomme i importerte tørkete erter, bønner og linser. Slike infiserte varer er ikke egnet som menneskeføde. De artene som hyppigst forårsaker skade er bønnefrøbille, ertefrøbille, kinafrøbille og flekket frøbille. I Norge har vi flere frittlevende arter som gjør skade på viltvoksende erteplanter, men de har ingen betydning for planter som brukes til menneskeføde.

Flekket frøbille
Flekket frøbille har i likhet med andre frøbiller, dråpeformet kropp. FHI - Amalia Mailli

Artene i frøbillefamilien har larvene sine inni frø av planter i erteblomstfamilien. De kan forekomme i importerte tørkete erter, bønner og linser. Slike infiserte varer er ikke egnet som menneskeføde. De artene som hyppigst forårsaker skade er bønnefrøbille, ertefrøbille, kinafrøbille og flekket frøbille. I Norge har vi flere frittlevende arter som gjør skade på viltvoksende erteplanter, men de har ingen betydning for planter som brukes til menneskeføde.


Innhold på denne siden

Utseende

Bønnefrøbille
Hull etter voksne bønnefrøbiller som har gnagd seg ut av bønnene. FHI - Reidar Mehl

Frøbillene er variable av utseende, men felles for de fleste artene er en kompakt og dråpeformet kroppsform. Kroppen er også dekket av korte hår. Dekkvingene er korte og dekker ikke hele bakkroppen. Antennene er lange og ofte sagtakket eller kamformet. De fleste frøbiller er små, kun 2-4 mm lange, men enkelte blir opptil 7 mm.

Livssyklus og levevis

Frøbillene legger eggene sine direkte på frøbelgene eller på frøene i planter av erteblomstfamilien. Etter klekking spiser larvene seg gjennom belgen og videre inn i frøene. Hele larve- og puppeutviklingen foregår inne i frøet. Angrepet er nesten ikke synlig utenpå frøene. Før forpuppingen gnager larvene en gang ut til frøskallet, men uten å bryte igjennom dette. Frøskallet dekker da åpningen som et vindu.

Levested

Frøbiller er utbredt over hele verden. Flere av artene som forekommer i importerte bønner er varmekjære og har sin opprinnelse i tropiske strøk. På grunn av vårt klima kan de ikke formere seg utendørs i Norge.

Skadebilde

Angrepne frø kjennetegnes ved små runde flekker med en noe annen farge enn skallet for øvrig. Disse flekkene er vinduet som dekker åpningen til gangen som larven har laget før forpupping. Ofte oppdages angrepet først når billene myldrer frem fra frøene uten at en tidligere har sett et eneste dyr. Det kan også forekomme døde larver og/eller biller.

Følgende arter er påvist i erter, bønner, linser og peanøtter importert til Norge: Bønnefrøbille (Acanthoscelides obtectus), ertefrøbille (Bruchus pisorum), Bruchus rufimanus, Bruchus lentis, Bruchus atomarius, kinafrøbille (Callosobruchus chinensis), flekket frøbille (Callosobruchus maculatus), Callosobruchus analis, Callosobruchus phaseoli og jordnøttbille (Caryedon serratus).

Forebygging og bekjempelse

Infiserte varer er uegnet til menneskemat, men kan brukes til dyrefor. I private husholdninger bør infiserte varer fryses og kastes(1). Ikke-angrepne varer bør oppbevares i tette beholdere.

De ulike frøbilleartene har ulik følsomhet for høye og lave temperaturer, men alle livsstadier hos samtlige arter dør ved frysing ved temperaturer lavere enn -20 °C eller oppvarming til 55-60 °C.

Dersom det oppdages angrep av frøbiller på større varepartier på lager, bør hele partiet undersøkes grundig for å fastslå omfanget av skadene. De mistenkt angrepne delene bør kasseres, kulde- eller varmebehandles. Avhengig av varepartiets størrelse vil en slik behandling måtte vare fra to timer til flere døgn. For behandling av meget store varepartier, kan gassing være et alternativ. Slik behandling kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere som har tatt spesialkurs for gassingsledere. Angrepne partier blir ofte gasset i eksportlandet.

Referanser

  1. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10 utg. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011.