Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Blågrønn skinkebille»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blågrønn skinkebille

Blågrønn skinkebille

Blågrønne skinkebiller har en ensfarget og metallskinnende blågrønn farge og oversiden har spredt oppstående behåring. Kroppslengden er 3,5 – 6,5 mm. Oftest lever dem som rovdyr på treborende biller i familien borebiller, Ptinidae, og da særlig på stripet borebille. Derfor finner man finner dem ofte i hus og hytter med et borebilleangrep, hvor opptrer som nyttedyr ved å jakte på borebiller. De kan også leve i all slags tørr proteinrik mat og tørre åtsler.

Blågrønne skinkebiller har en ensfarget og metallskinnende blågrønn farge og oversiden har spredt oppstående behåring. Kroppslengden er 3,5 – 6,5 mm. Oftest lever dem som rovdyr på treborende biller i familien borebiller, Ptinidae, og da særlig på stripet borebille. Derfor finner man finner dem ofte i hus og hytter med et borebilleangrep, hvor opptrer som nyttedyr ved å jakte på borebiller. De kan også leve i all slags tørr proteinrik mat og tørre åtsler.


Innhold på denne siden

Utseende

Blågrønn skinkebille (Korynetes caeruleus) er ensfarget mørkt blå eller blågrønn og metallskinnende. Oversiden er tett besatt med små prikkgroper og lange, svarte, utstående hår. Den har mørkt rødbrune føtter og antenner som ender i en svart 3-leddet kølle. Kroppslengden på de voksne billene er 3,5 – 6,5 mm (1, 2).

Larven er gulhvit, mens hode, ryggplatene på forbrystet og bakkropsspissen er brune. Bakkroppsspissens plate har to korte, skrått avskårne horn.

Livssyklus

Blågrønne skinkebiller gjennomgår fire stadier: egg, larve, puppe og voksen. Parring skjer på våren og forsommeren, ofte på områder på treverk uten bark og nær hull til ganger laget av treborende biller. Like etter vil hunnen oppsøke flere hulrom og legge noen få egg enten på overflaten eller rett innenfor, og så vil hun dø. Fra egg til en larve på 7-9 mm tar det ca. 7-9 måneder. Larvene utvikler seg i disse gangene og fôrer på de tidligere stadiene av andre arter.  Larvene spiser og fullfører utviklingen sin på 6-8 måneder før de spinner en kokong av et klissete, hvitt sekret og forpupper seg i et kammer nær overflaten. Det er usikkerhet om hvor mange larvestadier blågrønne skinkebiller har, og det avhenger av temperatur og tilgang på mat, men det er minst tre larvestadier. Gjennom en kuldeperiode utvikler puppen seg til en voksen bille som klekker når temperaturen blir varmere igjen. Det er helst larvene til stripet borebille som er byttedyr, men voksne blågrønne skinkebiller kan spise alle stadier av stripet borebiller, mens larvene spiser alle stadiene, bortsett fra voksne biller. Utvikling fra egg til voksen bille tar ved 21 ºC, 75 % luftfuktighet, rikelig med tilgang på mat og med en kuldeperiode på fire måneder ved 4 ºC ca. to år (1, 3).

Levested

Blågrønne skinkebiller er utbredt på flere steder i verden, og i Europa finnes den stort sett i lavlandet (1). I Norge finnes de i kyststrøk fra Oslofjorden til Rogaland, men de er også observert i hus i Hordaland og Møre og Romsdal. Masseforekomst er blitt observert i hytter på Sørlandet som trolig er infisert med stripet borebille (4, 5). I naturen er blågrønne biller avhengige av dødt eller døende trevirke for å fullføre livssyklusen.

Voksne biller sees i naturen fra april til og med september. Den typiske naturtypen er tørr løvtrær eller barskog og parkområder. De er vanligst forbundet med gammelt tømmer infisert med treborende biller i familien Ptinidae eller barkbiller. Tidlig i sesongen kan de forekomme på forskjellige typer blomster på solrike dager (1).

Tilstedeværelse av blågrønne skinkebiller innendørs i hus og hytter indikerer vanligvis et angrep av treborende biller, og da særlig stripet borebille. Her jakter de på treborende biller og graver frem gangene i trevirket. Voksne blågrønne skinkebiller kan bli tiltrukket av infiserte tømmer i bygninger om sommeren og legge egg innendørs. De kan også bli tiltrukket av forskjellige matvarer. Innendørs kan billene kontinuerlig avle, slik at larver og voksne er tilstede hele året (2, 3).

Blågrønne skinkebiller kan leve av møllarver og larver etter klannene, for eksempel i fuglereder og på tørre åtsler. Og i likhet med andre skinkebiller, kan blågrønne skinkebiller leve av forskjellige lagrede matprodukter, for eksempel tørket kjøtt eller fisk, på gamle bein og korn, både i private hjem og i industrien. Blågrønne skinkebiller har blitt transportert med matvarer til store deler av verden (1).

Skadebilde

Blågrønne skinkebiller lever ofte i treverk angrepet av treborende biller, og finner man mange blågrønne skinkebiller i et trehus eller hytte, kan dette tyde på et stripet borebilleangrep. Her kan skinkebillen regnes som et nyttedyr og ikke skadedyr.

Blågrønne skinkebiller kan også angripe matvarer, slik som tørket og røkt kjøtt, men de er sjelden rapportert som skadedyr.

Forebygging og bekjempelse

Utviklingen til skinkebillen er varmekrevende, og derfor kan oppbevaring av kjøtt og andre proteinrike, tørre matvarer kjølig være et godt forebyggende tiltak (6). Nedre grense for utvikling av egget er 15,5 °C, for larven 20,5 °C og for puppen 18 °C. Næringsopptak skjer ikke under 9 °C.

Opptrer blågrønne skinkebiller i store mengder i hus eller hytter, kan dette være tegn på et borebilleangrep, og da er de regnet som et nyttedyr. Her er det borebillene som eventuelt bør bekjempes. Her kan man lese om bekjempelse av stripet borebille.

 

 

Finn informasjon om Skadedyrveilederen og generell informasjon om forebygging og bekjempelse i kapitlet Om Skadedyrveilederen og skadedyrkontroll.

Referanser

  1. Murray C, and Murray, D. UK Beetles 2017 [19.05.20]. Available from: https://www.ukbeetles.co.uk/korynetes-caeruleus.
  2. Unger A, Schniewind, A, and Unger, W. Conservation of Wood Artifacts: A handbook. Springer Science & Business Media. 2001:87-8.
  3. Haustein T, Busweiler S, Haustein, V, von Laar, C, and Plarre, R. Laboratory breeding of Korynetes caeruleus (Coleoptera: Cleridae) for the biological control of Anobium punctatum (Coleoptera: Ptinidae) European Journal of Entomology. 2019;116(38):362-71.
  4. Artsdatabanken. Norwegian Biodiversity Information Centre [Website]. Trondheim2020 [Available from: https://www.artsdatabanken.no/.
  5. ENTBAS. Folkehelseinstuttets database over innsendte dyr til analyse.
  6. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10 ed. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011 2011.

Historikk

Skrevet av: Kristin Skarsfjord Edgar