Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «9. Tilsyn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 9. Tilsyn

Trinn 9. Tilsyn

Publisert Oppdatert

Etterlevelsen av tiltakene bør undersøkes ved hjelp av tilsyn.

Etterlevelsen av tiltakene bør undersøkes ved hjelp av tilsyn.


Formål

Etterlevelsen av tiltakene bør undersøkes ved hjelp av tilsyn.

Ansvar

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med etterlevelsen av tiltakene etter smittevernloven § 7-1 og med virksomheters generelle smittevernforhold etter folkehelseloven kapittel 3, jf. forskrift om miljørettet helsevern §§ 7 og 10. Ansvaret er i mange kommuner delegert til kommunelegen.

Arbeidet

Områdene for tilsyn bør prioriteres etter risiko, altså der det er større sannsynlighet for avvik og der konsekvensene av avvik er store. Tilsynet kan gjennomføres på vanlig måte. Noen kommuner har en egen (interkommunal) enhet for miljørettet helsevern. Det anbefales at kommunelegen samarbeider nært med denne enheten i tilsynet som gjelder covid-19.

Kravene til virksomhetene framgår av forskrifter med hjemmel i folkehelseloven og smittevernloven, særlig covid-19-forskriften. Lokale vedtak kan ha forsterket disse kravene, jf. trinn 5. Faglig god standard er presisert i en rekke smittevernveiledere om covid-19 for barnehager og skoler og en rekke bransjer. Disse er samlet på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets nettsider.

Dersom rådgivning til virksomheter eller arrangører ikke har ført fram, kan kommunelegen etter et tilsyn varsle et pålegg om retting og så eventuelt følge opp med pålegg om retting med en frist og eventuelt etterfølgende tvangsmulkt. Stansing av virksomheter eller arrangementer kan være aktuelt i graverende tilfeller.

Tilsyn som omtalt her kan selvfølgelig også skje før det har oppstått et utbrudd i kommunen. I tilsyn med serveringssteder kan man samarbeide med Mattilsynet og kommunens skjenkekontroll om felles tilsyn. Arbeidstilsynet har fått i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern.

Helsedirektoratet har to relevante veiledere om tilsyn:

  • Veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern, mai 2016 [lenke]
  • Veileder for kommunens tilsyn med smittevernregler, mars 2021 [lenke]

Statsforvalteren fører på sin side tilsyn med kommunens arbeid med smittevern og miljørettet helsevern.

Historikk

18.12.2020: Oppdatert.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Trinn 9 oppdatert med mindre endringer.