Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «4. Risikovurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 4. Risikovurdering

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Trinn 4. Risikovurdering

Publisert

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.


Formål, ansvar og arbeid

Formål

Sannsynligheten for videre spredning og konsekvensene av dette skal vurderes.

Ansvar

Kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbruddet, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og sykehuset. FHI kan gi råd, støtte i vurderingene og veiledning (utenfor arbeidstid: Smittevernvakta).

Arbeidet

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde:

Vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger.

Er det:

  • Et utbrudd med flere tilfeller knyttet til samme smittekilde eller smittesituasjon, eventuelt en massesmittehendelse.
  • Flere tilfeller med ukjent eksponering.
  • En generell økning.

Vurderingen bygger på en beskrivelse av utbruddet basert på overvåkingen (trinn 1), smitteoppsporingen og etterforskningen (trinn 3), altså:

  • hvor mange som er smittet
  • utvikling over tid, hvor 
  • når smitten skjedde
  • hvem som er omfattet
  • om særlig utsatte grupper er rammet
  • hvor mange nærkontakter som er rammet

Spredningspotensialet

Vurdering av spredningspotensialet i fravær av nye eller forsterkede tiltak i denne aktuelle situasjonen, basert på erfaring fra liknende utbrudd, analyse av smittekjeden, andel med ukjent smitteeksponering, anslag over spredningspotensialet R og faren for massesmittehendelser. Husk at R er et gjennomsnittsantall for sekundærtilfeller. I virkeligheten er det stor variasjon i hvor mange sekundærtilfeller hver pasient gir opphav til. Jo flere som er sittet, jo større er faren for at én av dem skal gi opphav til en massesmittehendelse..      

Faren for for spredning til andre kommuner og inn i sykehjem eller andre helsetjenester må også vurderes.

Forventet sykdomsbyrde

Vurdering av forventet sykdomsbyrde dersom utbruddet utvikler seg videre, basert på kjent kunnskap om spredningspotensialet og sykdomsalvorligheten samt den tilgjengelige kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten for å gi riktig behandling på riktig nivå og oppslutning om allerede pågående smitteverntiltak. Vi anbefaler dialog med sykehuset om denne vurderingen.

Risikovurderingen består dermed av en enkel beskrivelse av utbruddet og en vurdering av risiko (liten, middels eller stor) som produktet av sannsynligheten for forverring uten tiltak og konsekvensene av slik forverring. Risikovurderingen er grunnlaget for de videre trinnene, og den bør gjentas underveis (se trinn 8).

Historikk

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Teksten om risikovurdering oppdatert med midnre endringer samt en utdypet forkalring på R. Tabell med eksempel fjernet.