Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam

3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam

Publisert Oppdatert

Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet for å bistå og støtte kommunene og helseforetakene i deres arbeid med å håndtere lokale utbrudd av covid-19.

Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet for å bistå og støtte kommunene og helseforetakene i deres arbeid med å håndtere lokale utbrudd av covid-19.


Hvem er vi og hva er våre oppgaver 

I tillegg til bistand og støtte har teamet ansvar for samordning av respons og smittesporing knyttet til utbrudd som involverer flere kommuner og smittesporing knyttet til offentlig kommunikasjon.  Vi håndterer også varsler til Norge fra andre land gjennom EWRS (Early Warning and Response System of the European Union) og IHR (International Health Regulations). 

Teamet har fire teamledere. I teamet inngår medarbeidere som jobber med smittesporing, rådgivning, kommunikasjon, statistiske analyser og administrative oppgaver knyttet til utbrudd.  

Hva kan vi bistå kommunene med 

Kommunen har ansvar å håndtere lokale utbrudd, foreta smittesporing og sette i gang tiltak for å begrense utbruddet, men ved enkelte utbrudd eller hendelser kan det være behov for bistand fra Folkehelseinsituttet. 

Nasjonalt smittesporingsteam skal primært være en støttefunksjon i arbeidet med å håndtere lokale utbrudd og kan bistå med 

  • smittevernfaglig rådgivning rundt håndtering av utbrudd, vurdering av risiko og eventuell innføring av smitteverntiltak.  
  • beslutningsstøtte.
  • lokalt informasjonsarbeid og mediehåndtering.
  • støtte til systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av data, utarbeidelse av oversikter over tilfeller, nærkontakter, samt epikurver. 
  • koordinering dersom det er flere kommuner involvert og sikre god dialog og informasjonsflyt mellom involverte kommuner. 
  • arrangere felles møter.
  • sammenstille informasjon om utbruddet fra de ulike kommunene.
  • bidra til felles situasjonsforståelse gjennom felles råd og informasjon. 

Ved lokale utbrudd har teamet gjerne ukentlige eller hyppigere møter med kommunelegen og dennes medarbeidere. Smittesporingsteamet kan ta med annen ekspertise etter kommunens behov, for eksempel folk fra instituttets skolegruppe. I I noen situasjoner kan det også være aktuelt at teamet reiser ut og bistår kommunen på stedet. 

Smittesporing knyttet til offentlig kommunikasjon 

Dersom en person som er bekreftet smittet med covid-19 har vært om bord på fly, buss, tog eller skip, og hadde symptomer under reisen eller fikk symptomer i løpet av 48 timer etter reisen, settes det i gang smittesporing rundt personen. Det smittespores ikke rundt personer som ikke hadde symptomer under eller i etterkant av reise med offentlig kommunikasjon. 

Lokale reiser innenfor kommunen håndteres lokalt av den enkelte kommune, mens reiser mellom ulike kommuner eller land følges opp av teamet ved FHI. Vi innhenter passasjerlister fra transportselskapene der det er plassreservasjon, definerer nærkontakter til de smittede og informerer kommuneleger om at nærkontaktene må følges opp.  

Ved mangelfull informasjon kan det skje at vi ikke klarer å spore opp alle nærkontakter. FHI publiserer derfor daglig informasjon om fly, tog, buss eller skip der personer som er bekreftet smittet med covid-19 har vært om bord. Lister over avganger der personer som er bekreftet smittet med covid-19 har vært om bord finnes i artikkelen Koronavirus og covid-19 på fly, skip, tog og buss. Teamet følger også opp turister/ utenlandske borgere som identifiseres som nærkontakter ved innreise til Norge. 

Nasjonalt smittesporingsteam er bemannet hverdager 9-20 og i helgene 10-17 og kan kontaktes på 21 07 63 48, tastevalg 2.  

Vi kan også kontaktes på epost 

Historikk

13.07.2021: Det er gjort en rekke mindre justeringer i trinn 1-3 og 7-10. «Fylkesmannen» er erstattet med «Statsforvalteren»