Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam

Kapittel 3b. Bistand fra nasjonalt smittesporingsteam

Utbruddsseksjonen ved Folkehelseinstituttet vil kunne bistå og støtte kommunene og helseforetakene i deres arbeid med å håndtere lokale utbrudd av covid-19.

Utbruddsseksjonen ved Folkehelseinstituttet vil kunne bistå og støtte kommunene og helseforetakene i deres arbeid med å håndtere lokale utbrudd av covid-19.


Hvem er vi, og hva er våre oppgaver  

I tillegg til bistand og støtte har seksjonen ansvar for samordning av respons og smittesporing der utbrudd involverer flere kommuner, samt for smittesporing knyttet til offentlig kommunikasjon.  Vi håndterer også varsler til Norge fra andre land gjennom  EWRS (Early Warning and Response System of the European Union) og IHR (International Health Regulations). 

Hva kan vi bistå kommunene med 

Kommunen har ansvar for å håndtere lokale utbrudd og sette i gang tiltak for å begrense utbruddet, men ved enkelte utbrudd eller hendelser kan det være behov for bistand fra Folkehelseinstituttet. 

Utbruddsseksjonen skal primært være en støttefunksjon i arbeidet med å håndtere lokale utbrudd og kan bistå med 

  • smittevernfaglig rådgivning rundt håndtering av utbrudd, vurdering av risiko og eventuell innføring av smitteverntiltak. 
  • beslutningsstøtte. 
  • lokalt informasjonsarbeid og mediehåndtering. 
  • støtte til systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av data, utarbeidelse av oversikter over tilfeller, nærkontakter, samt epikurver. 
  • koordinering dersom det er flere kommuner involvert og sikre god dialog og informasjonsflyt mellom involverte kommuner. 
  • arrangere felles møter. 
  • sammenstille informasjon om utbruddet fra de ulike kommunene. 
  • bidra til felles situasjonsforståelse gjennom felles råd og informasjon. 

Ved lokale utbrudd har seksjonen gjerne ukentlige eller hyppigere møter med kommunelegen og dennes medarbeidere. Utbruddsseksjonen kan ta med annen ekspertise etter kommunens behov, for eksempel folk fra instituttets skolegruppe. I noen situasjoner kan det også være aktuelt at et team reiser ut og bistår kommunen på stedet. 

Vi kan kontaktes på epost og/eller

Historikk

28.03.2022: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon.

25.09.2021: Oppdatert i henhold til endringer ved overgang til normal hverdag med økt beredskap.

13.07.2021: Det er gjort en rekke mindre justeringer i trinn 1-3 og 7-10. «Fylkesmannen» er erstattet med «Statsforvalteren»