Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «3a. Etterforskning av utbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 3a. Etterforskning av utbrudd

Kapittel 3a. Etterforskning av utbrudd

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, dernest beskrive utbruddet.

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, dernest beskrive utbruddet.


Formål 

Arbeidet skal avklare om signaler fra overvåkingen virkelig skyldes et utbrudd eller en uvanlig hendelse og i så fall skaffe kunnskap for å beskrive den nærmere og forstå årsakene med tanke på å hindre videre utvikling. 

Ansvar 

Kommunelegen skal se til at utbruddet blir etterforsket, om nødvendig med veiledning av Folkehelseinstituttet (eventuelt med bistand på stedet fra instituttets smittesporingsteam). Dersom utbruddet er knyttet til et sykehus, må kommunelegen samarbeide nært med sykehusets smittevernpersonell. 

Arbeidet 

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, eller om signalet fra overvåkingen kan skyldes en tilfeldighet, forsinkelser i registrering av tilfeller, endringer i meldingsrutiner eller ha andre årsaker. 

Dersom det kan være et utbrudd, må det beskrives: hva har skjedd, når og hvor skjedde det, og hvem er rammet (tid, sted og person).  Beskrivelsen av utbruddet kan skje med både en epidemikurve og med kart samt tabeller over fordeling av pasientene etter kjønn, alder, yrke og smitteforhold. Beskriv også om de smittede er blant for eksempel de vaksinerte, eller i særlige miljøer, for eksempel sesongarbeidere. 

Kartlegging av hvor og når personene har blitt smittet, kan også føre til at man oppdager massesmittehendelser (se Ordforklaringer). Informasjonen fra de smittede må ses i sammenheng slik at man kan finne andre smittede. Testing av flere eksponerte, også asymptomatiske, kan være aktuelt for å gi en bedre situasjonsforståelse, for eksempel ved utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Videre kan det bli aktuelt å oppfordre befolkningen til økt testing slik at man får bedre oversikt. 

Helgenomsekvensering av virusene fra de involverte pasientene kan gi en bedre forståelse av utbruddet. Kommunelegen kan avtale slike analyser med det aktuelle laboratoriet, som eventuelt videresender positive prøver til Folkehelseinstituttet. 

Arbeidet tar sikte på å gi en forståelse av hva som har skjedd og hvorfor. 

Historikk

28.03.2022: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon.

25.09.2021: Oppdatert i henhold til endringer ved overgang til normal hverdag med økt beredskap.

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Ny tekst i avsnittet nummer tre under "arbeid" omtaler massesmittehendelser.