Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «3. Etterforskning av utbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 3. Etterforskning av utbrudd

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Trinn 3. Etterforskning av utbrudd

Publisert

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, dernest beskrive utbruddet.

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, dernest beskrive utbruddet.


Formål

Arbeidet skal avklare om signaler fra overvåkingen virkelig skyldes et utbrudd og i så fall skaffe kunnskap for å beskrive den nærmere og forstå årsakene med tanke på å hindre videre utvikling.

Ansvar

Kommunelegen skal se til at utbruddet blir etterforsket, om nødvendig med veiledning av Folkehelseinstituttet (eventuelt med bistand på stedet fra instituttets smittesporingsteam). Dersom utbruddet er knyttet til et sykehus, må kommunelegen samarbeide nært med sykehusets smittevernpersonell.

Arbeidet

Første trinn er å avgjøre om det virkelig foreligger et utbrudd, eller om signalet fra overvåkingen kan skyldes en tilfeldighet, forsinkelser i registrering av tilfeller, endringer i meldingsrutiner eller ha andre årsaker.

Dersom det kan være et utbrudd, må det beskrives: hva har skjedd, når og hvor skjedde det, og hvem er rammet (tid, sted og person). Data fra overvåking må sammenholdes med opplysninger som kommunen har eller får fra smitteoppsporingen. Programmer som Fiks smittesporing eller ReMin, som flere kommuner bruker, er nyttige hjelpemidler. Beskrivelsen av utbruddet kan skje med både en epidemikurve og med kart samt tabeller over fordeling av pasientene etter kjønn, alder, yrke og smitteforhold. Beskriv også om det er særlige miljøer, for eksempel sesongarbeidere, som er rammet.

Smitteoppsporingen og kartlegging av hvor og når personene har blitt smittet, kan også føre til at man oppdager massesmittehendelser (se Ordforklaringer). Informasjonen fra de smittede må ses i sammenheng slik at man kan finne andre smittede. Se nærmere i:

  • Koronaveilederen - veiledning om smitteoppsporing, herunder om ansvarsforhold, taushetsplikt og bruk av medarbeidere

Testing av flere eksponerte, også asymptomatiske, kan være aktuelt for å gi en bedre situasjonsforståelse, for eksempel ved utbrudd i et sykehjem. Videre kan det bli aktuelt å oppfordre befolkningen til økt testing slik at man får bedre oversikt.

Folkehelseinstituttet kan i noen tilfeller bidra med helgenomsekvensering av virusene fra de involverte pasientene slik at man kan få en bedre forståelse av utbruddet.

Arbeidet tar sikte på å gi en forståelse av hva som har skjedd og hvorfor.

Historikk

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Ny tekst i avsnittet nummer tre under "arbeid" omtaler massesmittehendelser.