Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «2. Varsling, informasjonsdeling og samarbeid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2. Varsling, informasjonsdeling og samarbeid

Kapittel 2. Varsling, informasjonsdeling og samarbeid

Kommunelegen må vurdere om varslingen skal skje allerede ved et signal (kapittel 1) eller først når signalet er etterforsket og funnet å være et utbrudd (kapittel 3).

Kommunelegen må vurdere om varslingen skal skje allerede ved et signal (kapittel 1) eller først når signalet er etterforsket og funnet å være et utbrudd (kapittel 3).


Formål

Informasjon om utbrudd i kommunen skal tidlig deles med FHI og med lokale aktører (nabokommuner, sykehuset og statsforvalteren) slik at instituttet kan få et bilde av den regionale og nasjonale situasjonen, og slik at kommunen kan få veiledning og bistand etter behov.

Ansvar

Kommunelegen skal varsle FHI om utbrudd etter MSIS-forskriften §§ 3-3 og 3-4, jf. smittevernloven § 2-3. FHI skal veilede kommunen, jf. smittevernloven 7-9.

Informasjonsdeling med andre om utbrudd er en fordel, men ingen plikt.

Nyttige sider om varsling og håndtering i sykehjem:

Arbeidet

Arbeidet består av følgende:

  • Varsling (eller informasjonsdeling) fra kommunelegene til FHI per telefon (dagtid 21 07 70 00, ellers til Smittevernvakta 21 07 63 48) eller i Vesuv. Kommunelegen må vurdere om varslingen skal skje allerede ved et signal (kapittel 1) eller først når signalet er etterforsket og funnet å representere et utbrudd (kapittel 3).
  • Eventuell forespørsel om samarbeid eller veiledning fra FHI, herunder kommunikasjonsfaglig bistand (se kapittel 7).
  • Varsling internt i kommunen etter planverket: rådmann, kommunikasjonssjef mv.
  • Eventuell varsling og avtale om samarbeid med nabokommuner (for eksempel samme bo- og arbeidsmarkedsregion), sykehuset og statsforvalteren.

I noen tilfeller vil FHI oppdage utbrudd i en kommune før kommunelegen, slik at varslet går den andre veien.

Historikk

10.02.2021: Lagt inn lenker Nyttige sider om varsling og håndtering i sykehjem: Utbrudd - varsling og oppklaring og Råd til sykehjem under covid-19-pandemien

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. "Bør" i avsnittet om formål er endret til "skal".