Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «1. Overvåking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 1. Overvåking

Kapittel 1. Overvåking

Her finner kommunelegen råd om hvilke indikatorer som bør overvåkes.

Her finner kommunelegen råd om hvilke indikatorer som bør overvåkes.


Formål

Utbrudd eller annen uheldig utvikling i kommunen skal oppdages og håndteres før sykdomsbyrden blir betydelig og helse- og omsorgstjenestens kapasitet blir overskredet.

Ansvar

Kommunelegen har ansvar for å ha lokal epidemiologisk oversikt, jf. smittevernloven § 7-2. Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen og for å støtte kommunene med overvåkingsresultater, jf. smittevernloven § 7-9.

Kommunen har ansvar for monitorering av kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet har blant annet ansvar for å ha oversikt over spesialisthelsetjenestenes kapasitet, særlig for intensivplasser.

Arbeidet

Kommunelegen anbefales å vurdere følgende minst hver uke:

  • Epidemiologiske indikatorer, se nedenfor.
  • Vaksinasjonsdekning
  • Belastning og kapasitet i helse- og omsorgstjenesten

De epidemiologiske indikatorene og vaksinasjonsdekning finnes i portalen Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Ved å følge med her kan kommunelegen oppdage signaler som kan indikere et utbrudd eller en uheldig utvikling i egen kommune.

De øverste utfallene i tabellen under er tidlige og sensitive, men lite spesifikke. De nederste utfallene er sene og spesifikke, men lite sensitive.

Indikator

Beskrivelse

Framvisning for kommunelegen

Symptomtrykk

Andel av kommunens befolkning som oppgir visse relevante symptomer siste uke

Sykdomspulsen (bare for større kommuner og for fylker)

Lege-konsultasjoner

Antall legekonsultasjoner per uke i kommunen for visse relevante syndromer samt andel disse utgjør av alle konsultasjoner

Sykdomspulsen

Smittede (insidens)

Antall nye bekreftede tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon per uke

Sykdomspulsen

Dødsfall

Antall nye dødsfall av covid-19 og andre luftveisinfeksjoner per uke

Dødsårsaksmeldinger

Sykefravær

Andel kommunalt ansatte som er borte fra jobb på grunn av sykdom

Kommunalt system

Utbrudd i sykehjem og andre sårbare grupper

Forekomst av utbrudd i sykehjem, hjemmetjenesten, rusmiljø, asylmottak, etc.

Direkte varsling i kommunen (MSIS-forskriften § 3-4)

Utbrudd i barnehager, skoler og i uvaksinerte grupper

Forekomst av utbrudd i barnehager, skoler og i uvaksinerte grupper

Direkte varsling i kommunen (MSIS-forskriften § 3-4)

Innleggelser i sykehjem

Antall nye innleggelser per uke på grunn av covid-19 og influensa

Kommunalt system

Innleggelser i sykehus

Antall nye innleggelser per dag/uke på grunn av covid-19 og influensa

Sykdomspulsen (bare for fylker), ev. direkte fra sykehuset

Kommunens evne til å opprettholde pålagte oppgaver

Evne til å opprettholde og gjennomføre vaksinasjon, gjeldende TISK-regime, behandling i sykehjem, nødvendige hjemmetjenester, helsetjenester til barn og unge, fastlegetjenesten og legevakt og andre prioriterte kommunale oppgaver

Kommunale systemer

Vaksinasjons-dekning

Andel vaksinerte, eventuelt per aldersgruppe, kjønn, fødeland og yrkesgruppe

Sykdomspulsen

De øvrige ni trinnene i arbeidet med å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd finner du i egne kapitler.

Historikk

09.10.2021: Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.

10.02.2021: Lagt til to lenker Koronaveilderen har oppdaterte dagrapporter på ukedagene samt en ukerapport som vanligvis publiseres onsdager.

6.10.2020: De ti trinnene i arbeidet med å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd er delt i ti kapitler i stedet for ett langt kapittel.