Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om denne håndboka»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om denne håndboka

Om denne håndboka

Beskrivelse av innhold og liste over oppdateringer.

Beskrivelse av innhold og liste over oppdateringer.


Om denne håndboka

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Håndboka er laget for å styrke dette arbeidet og fremme samarbeidet mellom kommunelegene og statlige etater slik at epidemien kan holdes under kontroll.

Håndboka beskriver ikke det samlede smittevernet mot covid-19 i kommunen. Håndboka skal derfor leses sammen med Koronaveilederen fra Folkehelseinstituttet der de grunnleggende tjenestene hygiene, testing, isolering, smitteoppsporing og karantene er omtalt i detalj. Arbeidet etter denne håndboka forutsetter at de aktivitetene er på plass i kommunen.

Leserne oppfordres også til å holde seg orientert om Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger.

Håndboka er skrevet av Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe med innspill fra Helsedirektoratet, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Smittevernlegene, Smittevernforum og en rekke kommuneleger.

Send gjerne forslag til forbedringer til . Vi tar sikte på at håndboka skal endres sjeldent.

Historikk:

Mars 2022

28.03.2022

Januar 2022

13.01.2022
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Oppdatert følgende i kapitlet "Særlig om tiltak i skoler og barnehager": 1) Oppdatert innhold i forhold til smittesituasjon og ny kunnskap, 2) Teststrategier blir viktigste verktøy i tiden fremover, mens trafikklysmodellen vil bli et supplement til testing, 3) Oppdatert informasjon om jevnlig testing, 4) Oppdatert tabell om opptrapping av tiltaksnivå og fjernet tabell om nedtrapping av tiltaksnivå, 5) Lagt informasjon om trafikklysmodellen i kollapsboks, 6) Oppdatert råd om elever med særskilte behov/ spesialskoler, 7) Strukturelle og språklige endringer

Desember 2021

14.12.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Oppdatert i samsvar med dagens situasjon og regjeringens reviderte Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid19-pandemien 30. november 2021. Trafikklysmodellen er tatt ut av kollapsboks da den er gjeninnført som nasjonalt tiltak. Presisert informasjon omkring vurdering av tiltak i skoler og barnehager. Tatt inn og revidert tabeller for opp- og nedtrapping.
 • Kapittel 4. Risikovurdering
  Oppdatert i samsvar med dagens situasjon og regjeringens reviderte Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid19-pandemien 30. november 2021.

November 2021

29.11.2021
25.11.2021
18.11.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Lagt inn lenke til forsterkede smitteverntiltak i én-til-én-helsetjenester, legekontor og legevakt, tannhelsetjenesten og hjemmetjenesten i listen over tiltak ved økende smitte.
09.11.2021
05.11.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Ytterligere presisering av tiltak som kan vurderes ved scenario 2 (tidligere «illustrasjon 2»), inkludert forsterkede tiltak ved behov for opptrapping.

Oktober 2021

27.10.2021
15.10.2021
09.10.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.
 • Kapittel 4. Risikovurdering
  Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.
 • Kapittel 1. Overvåking
  Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.

September 2021

28.09.2021
25.09.2021
10.09.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Tabellen er oppdatert med presisering av begrep og mer detaljert informasjon om testing inkludert indikasjon for de forskjellige testregimene.
03.09.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Informasjon om effekt av målrettede tiltak i åpnere samfunn. Oppdatert råd om jevnlig testing. Erstattet tabeller om opp- og nedtrapping av tiltaksnivå med én tabell om vurdering av tiltak i skoler og barnehager.

August 2021

11.08.2021
 • Kapittel 5. Tiltaksvurdering
  Mindre justeringer i teksten om TISK og nye lenker til kapitler om TISK i koronaveilederen. Justering av vurderingspunkter for opp- og nedtrapping av tiltaksnivå i skoler og barnehager. Satt inn informasjon om test som alternativ for karantene.
 • Kapittel 4. Risikovurdering
  Tabellen med indikatorer og forslag til grenseverdier er fjernet og erstattet med en liste over hvilke indikatorer som bør beskrives og vurderes, uten grenseverdier. Mindre justeringer/presiseringer i tiltakstabellen (vedlegg 1).

Juli 2021

19.07.2021
 • Kapittel 4. Risikovurdering
  Trinn 4 er oppdatert med oppfordring til å ta hensyn til vaksinasjonsdekning i risikovurderingen. Fylkemannen er byttet ut med Statsforvalteren.
13.07.2021

Juni 2021

05.06.2021
04.06.2021

Mai 2021

21.05.2021

April 2021

06.04.2021

Mars 2021

24.03.2021

04.03.2021: 

 • Presisering av ansvarsforhold i trinn 6, herunder kommunelegens kompetanse til å gjøre hastevedtak og statsforvalterens samordningsrolle.
 • Beskrivelse av forsterket TISK i trinn 5.
 • Beskrivelse av rutinene for statlig samordning og vedtak for kommunene i trinn 5.
 • Det er tatt med råd for nedtrapping av tiltak i trinn 8.

18.12.2020: kapittel 4 og 5 er endret med beskrivelse av nytt system for risikonivåer og tiltakspakker.

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Kapitlene om trinn 5 Tiltaksvurdering og trinn 7 Risikokommunikasjon er nyskrevet. Ellers  noen justeringer som er beskrevet i hvert enkelt kapittel.