Hopp til innhold


Om denne håndboka

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Håndboka er laget for å styrke dette arbeidet og fremme samarbeidet mellom kommunelegene og statlige etater slik at epidemien kan holdes under kontroll.

Håndboka beskriver ikke det samlede smittevernet mot covid-19 i kommunen. Håndboka skal derfor leses sammen med Koronaveilederen fra Folkehelseinstituttet der de grunnleggende tjenestene hygiene, testing, isolering, smitteoppsporing og karantene er omtalt i detalj. Arbeidet etter denne håndboka forutsetter at de aktivitetene er på plass i kommunen.

Leserne oppfordres også til å holde seg orientert om Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger.

Håndboka er skrevet av Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe med innspill fra Helsedirektoratet, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Smittevernlegene, Smittevernforum og en rekke kommuneleger.

Send gjerne forslag til forbedringer til utbrudd@fhi.no. Vi tar sikte på at håndboka skal endres sjeldent.

Endringer blir loggført her.