Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om denne håndboka»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om denne håndboka

Om denne håndboka

Beskrivelse av innhold og liste over oppdateringer.

Beskrivelse av innhold og liste over oppdateringer.


Om denne håndboka

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Håndboka er laget for å styrke dette arbeidet og fremme samarbeidet mellom kommunelegene og statlige etater slik at epidemien kan holdes under kontroll.

Håndboka beskriver ikke det samlede smittevernet mot covid-19 i kommunen. Håndboka skal derfor leses sammen med Koronaveilederen fra Folkehelseinstituttet der de grunnleggende tjenestene hygiene, testing, isolering, smitteoppsporing og karantene er omtalt i detalj. Arbeidet etter denne håndboka forutsetter at de aktivitetene er på plass i kommunen.

Leserne oppfordres også til å holde seg orientert om Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger.

Håndboka er skrevet av Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe med innspill fra Helsedirektoratet, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Smittevernlegene, Smittevernforum og en rekke kommuneleger.

Send gjerne forslag til forbedringer til . Vi tar sikte på at håndboka skal endres sjeldent.

Endringer blir loggført her:

04.03.2021: 

  • Presisering av ansvarsforhold i trinn 6, herunder kommunelegens kompetanse til å gjøre hastevedtak og statsforvalterens samordningsrolle.
  • Beskrivelse av forsterket TISK i trinn 5.
  • Beskrivelse av rutinene for statlig samordning og vedtak for kommunene i trinn 5.
  • Det er tatt med råd for nedtrapping av tiltak i trinn 8.

18.12.2020: kapittel 4 og 5 er endret med beskrivelse av nytt system for risikonivåer og tiltakspakker.

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Kapitlene om trinn 5 Tiltaksvurdering og trinn 7 Risikokommunikasjon er nyskrevet. Ellers  noen justeringer som er beskrevet i hvert enkelt kapittel.