Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndboka i et nøtteskall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Håndboka i et nøtteskall

Håndboka i et nøtteskall

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.


Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd og betydelig, generell økning av forekomsten av covid-19 i kommunen.

Med utbrudd menes her et antall tilfeller som klart overskrider det man ville forvente i kommunen i et gitt tidsrom.

I håndboka beskrives prosessen med å oppdage, vurdere og håndtere situasjonen i ti trinn:

Trinn Beskrivelse
1 Overvåking Gjennom innsamling og analyse av en rekke data om symptomer, legesøkning, testing og sykdom er det mulig å følge trender og oppdage utbrudd tidlig.
2 Varsling, informasjons-deling og samarbeid Utbrudd skal varsles til relevante aktører lokalt og til FHI sånn at samarbeid kan starte mellom involverte kommuner og FHI
3 Etterforskning av utbrudd Utbrudd og betydelig økning skal etterforskes for å skape god forståelse av situasjonen og dens årsaker.
4 Risikovurdering Utbrudd og betydelig økning skal analyseres for å vurdere sannsynligheten for videre spredning og konsekvenser av dette.
5 Tiltaksvurdering Det skal vurderes hvilke tiltak som bør iverksettes mot den vurderte risikoen.
6 Iverksetting av tiltak

Situasjonen skal håndteres gjennom god iverksettelse av de tiltakene man har bestemt å innføre.

7 Krisekommunikasjon Kommunen må kommunisere om den aktuelle situasjonen, tiltakene som skal iverksettes og forventninger til befolkningen.
8 Oppfølging Etter justering eller gjeninnføring av tiltak må effekten vurderes gjennom overvåkingen, se trinn 1 over.
9 Tilsyn Etterlevelsen av tiltakene bør undersøkes ved hjelp av tilsyn. 
10 Evaluering Etter at situasjonen er håndtert, må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres slik at egen og andre kommuner kan lære og planer revideres.

Historikk

25.09.2021: Mindre endringer for å klargjøre at håndboka kan benyttes både ved utbrudd og ved betydelig generell økning i forekomsten av covid-19.

6.10.2020: Teksten gjennomgått. Ingen  endringer i meningsinnholdet.