Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs og webmøter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurs og webmøter


Åpne webmøter for koordinatorer og observatører

Møtene er ment som en felles plattform for erfaringsutveksling/spørsmål mellom koordinatorer, observatører og Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene/FHI admin. Spørsmål kan sendes i forkant til nost@fhi.no, eller de kan stilles direkte i møtet.  Møtene holdes innledningsvis på Teams. Vi vurdere fortløpende behovet for andre tekniske løsninger/møteformer. 

Møter våren 2023: 

Det er ikke behov for påmelding.

Kurs i modulen Smykker, klokker og negler

Kurset er primært rettet mot primærhelsetjenesten for enheter som ikke har ansatte som har gjennomgått standardisert opplæring i løsningen 4 indikasjoner, men som ønsker å ta løsningen i bruk for å kartlegge bruk av håndsmykker. Kurset er tredelt, det gis en innføring i modulen Smykker, klokker og negleradministratorgrensesnittet, samt informasjon om markeringen av håndhygienedagen 5. mai. Kurset gir ikke sertifisering for innrapportering av data om etterlevelse av håndhygiene (4-indikasjoner). Se under for standardiserte kurs for observasjon av håndhygiene. 

Det er ikke behov for påmelding.

Sertifiseringskurs for koordinatorer og observatører (4 Indikasjoner)

For å kunne fungere som koordinator og for å kunne gjennomføre observasjoner som innrapporteres til den nasjonale databanken må koordinatorer og observatører ha gjennomført standardisert opplæring i observasjon av håndhygiene. Det ble gjennomført kurs i alle fire helseregioner høsten 2022, samt web-baserte kurs 28.02-01.23 og 20.-21.23. 

Det planlegges ett nytt kurs våren 2023, samt flere kurs høsten 2023 (dato ikke satt). 

Første dag av kurset inneholder teoretisk opplæring og øving ved bruk av filmer (0900 - 1530). Andre kursdag praktisk trening på egen arbeidsplass fra ca. 0800 til 1100, samt Teams-møter 0900- 0915 og 1100- 1200

Kursdeltagerne må i forkant ha på plass planer og avtaler for observasjon ved eget sykehus/enhet. Det anbefales å observere sammen med en annen kursdeltager denne dagen, om mulig. 

Kurset er gratis. 

Ønske om kurs? Send e-post til nost@fhi.no.