Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Struktur, roller, pålogging  og opprettelse av brukere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Struktur, roller, pålogging  og opprettelse av brukere

Struktur, roller, pålogging og opprettelse av brukere i NOST

Kapittelet beskriver hvordan løsningen er bygget opp, ulike roller og deres ansvarsområder, samt hvordan man kan få tilgang til løsningen.

Kapittelet beskriver hvordan løsningen er bygget opp, ulike roller og deres ansvarsområder, samt hvordan man kan få tilgang til løsningen.


Innhold på denne siden

Struktur

NOST er utformet for å fylle to funksjoner. Løsningen skal dekke foretakenes behov for enkelt å kunne kartlegge etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, og overføring av data til nasjonal databank for sammenstilling. Hensyn til brukervennlighet og sømløse overganger har vært avgjørende ved valg knyttet til utforming og struktur.

To grensesnitt

NOST er en web-basert løsning med to brukersnitt, ett for observasjon og ett for administrering av løsningen. Registrering foregår ved bruk av en håndholdt enhet som smarttelefon eller nettbrett på observasjonsgrensesnittet. Administrering av løsningen (koordinatorer) foregår via administrasjonsgrensesnittet som er best tilpasset datamaskiner. 

Observasjon: https://nost.fhi.no
Koordinator/admin: https://admin-nost.fhi.no

Tre roller

Organiseringen av NOST er bygget opp rundt tre roller: observatører, koordinatorer og FHI-administrator.

Observatører er de som faktisk utfører observasjoner ute i klinisk praksis og registrerer disse. Observatøren gis tilgang (av koordinator) til å registrere observasjoner ved utvalgte enheter og har tilgang til data han/hun selv har registrert fra observasjonsgrensesnittet. Observatøren sender dataene videre til koordinator. Data som sendes inn til den nasjonale databanken må være registret av sertifiserte observatører.  Les mer i Opplæring og sertifisering av koordinatorer og observatører.

Koordinator er en eller flere personer ved den enkelte enhet/institusjon (eksempelvis sykehus eller sykehjem) som skal koordinere arbeidet med observasjon ved enheten. Koordinatoren har administratortilgang for egen enhet og er den som setter opp strukturen i løsningen (eksempelvis klinikker med tilhørende avdelinger). Koordinatoren oppretter brukere for observatører ved egen enhet, og har ansvar for at observatører får tilstrekkelig opplæring. Koordinatoren har tilgang til alle observasjonene som utføres ved egen enhet (når videresendt fra observatørene), og er den som beslutter hva som videresendes til den nasjonale databasen. Koordinator må ha god faglig forståelse for håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, og ha gjennomgått standardisert opplæring i løsningen i regi av FHI/ Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene. Koordinator vil gjennom kurset også være sertifisert som observatør.

FHI administrator organiserer sammen med Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene kurs for koordinatorer og observatører, drifter løsningen, oppretter tilgang for koordinatorer og sammenstiller nasjonale data.

Fire moduler

Første versjon av NOST er bygget opp med fire moduler:

  • 4 indikasjoner (håndhygiene)
  • Hansker
  • Ringer, klokker og negler
  • Personlig beskyttelsesutstyr 

Ved bruk av modulen 4 indikasjoner observeres om håndhygiene utføres til rett tid, etter den nasjonale modellen for håndhygiene. Hanskemodulen benyttes til å registrere om hansker benyttes i henhold til anbefalingene, om de benyttes når det er anbefalt, og om de benyttes når det ikke er indikasjon for bruk av hansker. Modulen Ringer, klokker og negler benyttes til å kartlegge om helsepersonell følger anbefalingene om å være bar fra albuen og ned. Her registreres bruk av fingerringer, armbånd, armbåndsur, påsatte negler/shellac og lange negler. Ved bruk av modulen for personlig beskyttelsesutstyr registreres hvorvidt helsepersonell benytter riktig type beskyttelsesutstyr til rett tid, og om utstyret benyttes på rett måte.

Jamfør Handlingsplan for et bedre smittevern skal alle sykehus innrapporterer data om etterlevelse av håndhygiene blant helsepersonell registrert ved bruk av modulen 4 indikasjoner. Handlingsplanen oppfordrer videre til innrapportering også fra kommunale helseinstitusjoner. Dette er videre beskrevet i kapittelet om Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene. 

Les mer om de fire modulene i kapittelet Beskrivelse av den tekniske løsningen.

Opprettelse av brukere

Plattform/tilgang for det enkelte foretak opprettes ved å sende henvendelse til:

Informasjon som må følge henvendelsen:

  • Fullstendig navn på foretak.
  • Navn på koordinator(er).
  • HPR nr. eller fødselsdato for koordinator(er).

Når institusjonsplattform og koordinator er opprettet av FHI-administrator kan koordinator opprette struktur for lokal organisering, og opprette brukere for koordinatorer (dersom det skal være flere enn en) og observatører.

Opprettelse av bruker for observatører kan gjøres på to måter. Observatøren kan selv logge seg inn i løsningen fra websiden for observasjon og sende forespørsel til koordinator som så godkjenner fra administratorsiden. Alternativt kan koordinator opprette bruker ved å legge inn opplysninger selv fra administratorsiden.