Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HPV vaksine (indikator 22)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HPV vaksine (indikator 22)

HPV vaksine (indikator 22)

Indikatoren beskriver følgende: vaksinasjonsdekning for vaksine mot humant papilloma virus (HPV).

Indikatoren beskriver følgende: vaksinasjonsdekning for vaksine mot humant papilloma virus (HPV).


Vaksine mot humant papilloma virus (HPV) er en del av Barnevaksinasjonsprogrammet og gis ved 12 års alder (7.klassetrinn). Vaksinen har vært et tilbud til jenter siden 2009 og til gutter siden 2018. I tillegg har det vært et tidsbegrenset vaksinasjonsprogram for unge kvinner født 1991 og senere i perioden 1.november 2016 til 30.juni 2019. I dette programmet fikk kvinner som tidligere ikke hadde fått tilbud om HPV-vaksine, eller hadde takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, tilbud om gratis HPV-vaksine. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) rapporterer dekningsstatistikk for HPV-vaksineringen.  

Resultater

Offisiell dekningsstatistikk for HPV-vaksine oppgis ved alder 16 år. Vaksinasjonsdekning for jenter som er fullvaksinerte med HPV-vaksine ved alder 16 år har økt fra 67% til 88 % i perioden fra 2013-2020 (se figur 1). Offisiell vaksinasjonsdekning for gutter fullvaksinerte med HPV-vaksine vil ikke være klar før i 2023. Andel vaksinerte monitoreres fortløpende, og for årskullet født 2007 har 93% av jentene og 92% av guttene fått minst én dose HPV-vaksine (per august 2020). I det tidsbegrensete vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner født i perioden 1991-1996, har 59% fått minst én dose HPV-vaksine.  

HPV jenter NO 2021.JPG

Figur 1. Vaksinasjonsdekning for jenter som er fullvaksinerte med HPV-vaksine ved alder 16 år, i prosent. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

Tabell til figur 1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

67

76

79

81

88

88

89

88

 

Datakilde: Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK). Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og vaksinedekning i Norge. 

Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. Basisvaksinasjonen foregår i hovedsak i sped- eller småbarnsalder, og for de fleste vaksinene tilbys oppfriskningsvaksiner i skolealder.

Folkehelseinstituttet har ansvar for anskaffelse av vaksinene i Barnevaksinasjonsprogrammet og disse distribueres til kommunene. Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og er gratis. Alle vaksiner som gis registreres på individnivå i SYSVAK.

Barnevaksinasjonsprogrammet utgir en årlig rapport som omfatter dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommer som det vaksineres mot, hvilke vaksiner som er brukt.

Måltall

  • Vaksinasjonsdekning for jenter alder 16 år som er fullvaksinerte med HPV-vaksine, i prosent.  

Tallene gjelder fullvaksinerte, dvs de som har fått det anbefalte antall vaksinedoser med riktig intervall mellom dosene. I perioden høsten 2009 til høsten 2017, ble det gitt i tre doser HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammmet. Fra høsten 2017 gis to doser HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet (start før fylte 15 år). 

Vaksinen tilbys ved 12 årsalder (7.klassetrinn).  Offisiell dekningsstatistikk for HPV-vaksine oppgis ved alder 16 år. De første guttene som fikk tilbud om vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet er født i 2006, og er per i dag 14 år, og offisiell dekningsstatistikk foreligger derfor ikke per i dag.     

Nasjonal tilpasning til global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 22. Availability, as appropriate, if cost-effective and affordable, of vaccines against human papillomavirus, according to national programmes and policies. 

Nasjonal tilpasning 

WHO indikatoren gjelder tilgjengelighet av vaksine. Den norske indikatoren oppgir i tillegg vaksinasjonsdekning.

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.