Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mål og indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) - oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mål og indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) - oversikt

Mål og indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) - oversikt

Her finner du oversikt over alle de 9 målene og de 25 indikatorene for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i WHOs strategi for perioden 2010 - 2025.

Her finner du oversikt over alle de 9 målene og de 25 indikatorene for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i WHOs strategi for perioden 2010 - 2025.


Indikatorene er her satt opp i den rekkefølgen som WHO presenterer dem. Målene gjelder perioden 2010 til 2025. 

Med ikke smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases; NCD) menes her de definerte sykdomsgruppene kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kronisk lungesykdom. 

Nedenfor følger målet for redusert dødelighet, dernest risikoindikatormålene og mål for nasjonale tiltak for forebygging og behandling.

Mål 1: Å redusere dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent totalt

Indikatorer: 

For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer  

Nye krefttilfeller 

Mål 2: Minst 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholforbruk 

Indikatorer: 

Alkoholforbruk per innbygger    

Høyt alkoholinntak   

Alkoholavhengighet   

Mål 3: 10 prosent reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet

 Indikatorer:  

Fysisk aktivitet, ungdom

Fysisk aktivitet, voksne  

 

Mål 4: 30 prosent reduksjon i befolkningens saltinntak

Indikator:

Saltinntak

Mål 5: 30 prosent reduksjon i tobakksbruk

Indikatorer: 

Tobakk, ungdom
Tobakk, voksne 

 

Mål 6: 25 prosent reduksjon i forekomsten av høyt blodtrykk, evt. vedlikeholde et lavt nivå 

 Indikator: 

Blodtrykk:
Høyt blodtrykk 
Blodtrykksnivå   

 

Mål 7: Stanse økningen av diabetes og fedme

 Indikatorer:

Diabetes hos voksne 
Overvekt og fedme blant ungdom
Overvekt og fedme blant voksne

Mål 8: Medikamentell behandling for å forebygge hjerteinfarkt og slag hos høyrisikopersoner

Indikator:

Medikamentell behandling for å forebygge hjerteinfarkt og slag hos høyrisikopersoner 

 

 

Mål 9: Essensielle legemidler og basal teknologi for behandling av alvorlige ikke-smittsomme sykdommer

Indikator:

Tilgjengelighet av NCD-medisiner 

Indikatorer som ikke er direkte knyttet til de 9 målene

Indikatorer:

  • Mettet fett
  • Frukt og grønnsaker
  • Kolesterol
  • Smertebehandling ved kreft
  • Begrense mettet fett
  • HPV-vaksine
  • Begrense markedsføring rettet mot barn
  • Hepatitt B-vaksine
  • Screening for livmorhalskreft 

Referanser

Oversiktstabell

Oversikt: 9 mål, 25 indikatorer
Sykelighet og dødelighet
Mål

Indikator

1. Dødsfall før 70 års alder: 25 prosent nedgang

1. For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer

Tilleggsindikator

2. Nye krefttilfeller

Adferdsrisikofaktorer

 

Mål

Indikatorer

2. Alkohol: Minst 10 prosent nedgang i skadelig bruk

3. Alkoholforbruk per innbygger

4. Høyt alkoholinntak

5. Alkoholavhengighet

3. Fysisk inaktivitet: 10 prosent nedgang

6. Fysisk inaktivitet - ungdom

7. Fysisk inaktivitet - voksne

4. Salt i kostholdet: 30 prosent reduksjon

8. Saltinntak

 

 

5. Tobakksbruk: 30 prosent reduksjon

9. Tobakksbruk blant ungdom

10. Tobakksbruk blant voksne

Biologiske risikofaktorer

 

Mål

Indikatorer

6. Høyt blodtrykk: 25 prosent nedgang i andelen som har høyt blodtrykk

11. Høyt blodtrykk og blodtrykksnivå 

7. Stoppe økning i andelen med diabetes og fedme

12. Diabetes hos voksne

13. Overvekt og fedme blant ungdom

14. Overvekt og fedme blant voksne

Tilleggsindikatorer

15. Mettet fett

16. Lavt inntak av frukt og grønnsaker

17. Høyt kolesterol og kolesterolnivå

Nasjonale helsesystemer
Mål

Indikatorer

8. Minst 50 prosent av de som trenger det, får behandling med legemidler for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag

18. Medikamentell behandling for å forebygge hjerteinfarkt og slag for høyrisikopersoner

 

9. Minst 80 prosent av befolkningen har tilgang til medisinsk behandling for ikke-smittsomme sykdommer

19. Tilgjengelighet av NCD medisiner

Tilleggsindikatorer
 

Indikatorer

 

20. Smertebehandling ved kreft

21. Begrense mettet fett

22. HPV vaksine

23. Begrense markedsføring rettet mot barn

24. Hepatitt B vaksine

25. Screening for livmorhalskreft

 

 

 

Historikk

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.