Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Redaksjon og bidragsytere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Redaksjon og bidragsytere

Redaksjon og bidragsytere

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.

logos

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.


Nasjonal NCD-indikatorgruppe utgjør redaksjonen. Gruppen ble etablert som et resultat av at Folkehelseinstituttet i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle nasjonale NCD-indikatorer i samarbeid med Helsedirektoratet. Arbeidet er knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD-strategien.

Disse inngår i Nasjonal NCD-indikatorgruppe:

  • Kreftregisteret: Inger Kristin Larsen ved Insidensregisteret og Sara Kristine Hverven ved  Livmorhalsprogrammet,  
  • Norges arktiske universitet og Tromsøundersøkelsen: Sameline Grimsgaard, Laila Hopstock og Inger Torhild Gram, Universitetet i Tromsø, 
  • Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag: Sigmund Alfred Anderssen og Ulf Ekelund. 
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT): Steinar Krokstad og Erik Sund, 
  • Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Gerhard Sulo,
  • Helsedirektoratet: Astrid Nylenna og Inger Johanne Bakken,
  • Folkehelseinstituttet: Inger Ariansen, Geir Scott Brunborg, Hanne Løvdal Gulseth, Haakon Meyer, Kjersti Nerhus, Wenche Nystad, Tord Finne Vedøy og Anne Reneflot,  
  • NCD-alliansen har en brukerrolle i den Nasjonale NCD-indikator gruppen. Alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Rådet for psykisk helse.