Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

Redaksjon

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.

Hopp til innhold

Nasjonal NCD-indikatorgruppe utgjør redaksjonen for nettpublikasjonen.

Gruppen ble etablert som et resultat av at Folkehelseinstituttet i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle nasjonale NCD-indikatorer i samarbeid med Helsedirektoratet.  Arbeidet er knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD-strategien.

Disse inngår i Nasjonal NCD-indikatorgruppe:

  • Kreftregisteret: Bjørn Møller, Elisabete Weiderpass, Gry Baadstrand Skare og Inger Kristin Larsen.
  • Norges arktiske universitet og Tromsøundersøkelsen: Inger Torhild Gram, Sameline Grimsgaard og Inger Njølstad. 
  • Norges idrettshøgskole: Sigmund Alfred Anderssen og Ulf Ekelund.
  • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT): Steinar Krokstad og Erik Sund, 
  • Universitetet i Bergen: Grethe S. Tell.
  • Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus: Per Bakke og Gunnar Husebø (KOLS registeret).
  • Helsedirektoratet: Svein Høegh Henrichsen, Beate Margrethe Huseby, Astrid Nylenna.
  • Folkehelseinstituttet: Inger Ariansen, Geir Scott Brunborg, Sidsel Graff-Iversen, Hanne Løvdal Gulseth, Haakon Meyer, Kjersti Nerhus, Wenche Nystad, Tord Finne Vedøy, Stein Emil Vollset og Anne Reneflot