Hopp til innhold

Redaksjon og bidragsytere

Publisert

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.

ncd-logoer-ny.jpg

Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge.


Nasjonal NCD-indikatorgruppe utgjør redaksjonen. Gruppen ble etablert som et resultat av at Folkehelseinstituttet i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle nasjonale NCD-indikatorer i samarbeid med Helsedirektoratet. Arbeidet er knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD-strategien.

Disse inngår i Nasjonal NCD-indikatorgruppe: