Hopp til innhold

Smertebehandling ved kreft (indikator 20)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Tilgang til smertelindrende behandling målt ved inntak av sterke smertestillende opiater (i gram morfin) per kreftdødsfall.

Indikatoren beskriver følgende: Tilgang til smertelindrende behandling målt ved inntak av sterke smertestillende opiater (i gram morfin) per kreftdødsfall.


Resultater

Gjennomsnittlig morfinbruk per kreftdødsfall økte fra 62 til 86 gram morfin i perioden fra 2011 til 2018. Tallet er basert på totalt årlig salg av sterke smertestillende medikamenter og på antall kreftdødsfall per år.

Figur 1
Figur 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Se tabell nederst.
Tabell 1
Tabell 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, ATC/DDD versjon 2019.Se tabell  * tallene for perioden 2013 -2016 er oppdatert etter at databasen ble oppdatert pga av at det ble avdekket manglende innrapporteing fra en av grossistene i perioden 2013-2016. Dette medfører at tallene er noe høyere enn det som tidligere har blitt utlevert. Klikk på bildet for forstørrelse .

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Reseptregisteret

Beskrivelse 

Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet har gitt statistikk for salg av opioider i ATC gruppe N02AA, N02AB og N02AG angitt i antall gram opioid i perioden 2011-2018. Tallene omfatter salg av legemidler med markedsføringstillatelse og uregistrerte preparater. ATC/DDD versjon 2019 er benyttet.

Måltall

  • Forbruk av morfin per kreftdødsfall/ år. Beregnet ut fra totalt slag av opioider i gram morfin i Norge delt på totalt antall kreftdødsfall. 

Omregningformel for morfinekvivalenter (1 gram morfin):

 (1*morfin)+(83.3*fentanyl)+(5*hydromorfon)+(1.33*oksykodon)+(0.25*petidine)

Datakilde: Dødsårsaksregisteret

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: 

  • Kreft C00-C97

Antall kreftdødsfall per år er med i beregningen av måltallet for indikatoren.

 Tolkning og feilkilder

Tallene gir kun et grovt estimat da sterke smertestillende også benyttes til andre sykdomsgrupper.

Global indikatordefinisjon

Indicator 20. Access to palliative care assessed by morphine-equivalent consumption of strong opioid analgesics (excluding methadone) per death from cancer. 

 

Om artikkelen / endringshistorikk