Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Smertebehandling ved kreft (indikator 20)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Smertebehandling ved kreft (indikator 20)

Smertebehandling ved kreft (indikator 20)

Indikatoren beskriver følgende: Tilgang til smertelindrende behandling målt ved inntak av sterke smertestillende opiater (i gram morfin) per kreftdødsfall.

Indikatoren beskriver følgende: Tilgang til smertelindrende behandling målt ved inntak av sterke smertestillende opiater (i gram morfin) per kreftdødsfall.


Resultater

Gjennomsnittlig morfinbruk per kreftdødsfall økte fra 62 til 85 gram morfin i perioden fra 2011 til 2021. Tallet er basert på totalt årlig salg av sterke smertestillende medikamenter og på antall kreftdødsfall per år.

Figur 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall
Figur 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Tabell til figur 1:

Tabell til figur 1

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Reseptregisteret

Beskrivelse 

Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet har gitt statistikk for salg av opioider i ATC gruppe N02AA, N02AB og N02AG angitt i antall gram opioid i perioden 2011-2021. Tallene omfatter salg av legemidler med markedsføringstillatelse og uregistrerte preparater. ATC/DDD versjon 2021 er benyttet.

Måltall

  • Forbruk av morfin per kreftdødsfall/ år. Beregnet ut fra totalt slag av opioider i gram morfin i Norge delt på totalt antall kreftdødsfall. 

Omregningformel for morfinekvivalenter (1 gram morfin):

 (1*morfin)+(83.3*fentanyl)+(5*hydromorfon)+(1.33*oksykodon)+(0.25*petidine)

Datakilde: Dødsårsaksregisteret

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: 

  • Kreft C00-C97

Antall kreftdødsfall per år er med i beregningen av måltallet for indikatoren.

 Tolkning og feilkilder

Tallene gir kun et grovt estimat da sterke smertestillende også benyttes til andre sykdomsgrupper.

Global indikatordefinisjon

Indicator 20. Access to palliative care assessed by morphine-equivalent consumption of strong opioid analgesics (excluding methadone) per death from cancer. 

 

Historikk

04.11.2022: Oppdatert med tall fra 2021

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.