Hopp til innhold

Smertebehandling ved kreft (indikator 20)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Tilgang til smertelindrende behandling målt ved inntak av sterke smertestillende opiater (i gram morfin) per kreftdødsfall.


Resultater

Gjennomsnittlig morfinbruk per kreftdødsfall økte fra 62 til 73 gram morfin i perioden fra 2011 til 2015. Tallet er basert på totalt årlig salg av sterke smertestillende medikamenter og på antall kreftdødsfall per år.

Diagram

Figur 1Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Se tabell nederst.

Tabell til figur 1 

Tabell 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall

 

2011

2012

2013

2014

2015

Medikamnet (ATC kode), angitt i gram

 

 

 

 

 

Morfin (N02AA01)

158 372

150 796

150 352

146 913

137 448

Hydromorfon (N02AA03)

493

861

1 480

2 087

1 547

Oksykodon (N02AA05)

201 363

228 601

252 159

263 513

278 639

Oksykodon og nalokson (kun oksykodon)  (N02AA55)

13 498

20 790

27 006

31 168

34 479

Ketobemidon (N02AB01)

15 430

15 039

14 329

13 460

13 065

Petidin (N02AB02)

23 961

23 807

24 233

23 469

22 113

Fentanyl (N02AB03)

2 669

2 697

2 806

2 675

2 621

Ketobemidon og dimetylaminodifenylbutenklorid (N02AG02)

2 296

2 307

2 257

2 476

2 235

Omregningsformel til  morfin-ekvivalenter:

         

 (1*morfin)+(83.3*fentanyl)+(5*hydromorfon)+(1.33*oksykodon)+(0.25*petidine)

674936,61

717430,02

768851,37

777955,39

785455,98

Kreftdødsfall ondartede svulster fra dødsårsaksregisteret

10 842

10 809

10 792

10 880

10 762

           

Morfin per kreftdødsfall

62

66

71

72

73

Tabell 1: Gjennomsnittlig bruk av morfin i Norge per kreftdødsfall. Basert på totalt salg av opioider fordelt på alle kreftdødsfall. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Se tabell 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Reseptregisteret

Beskrivelse 

Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet har gitt statistikk for salg av opioider i ATC gruppe N02AA, N02AB og N02AG angitt i antall gram opioid i perioden 2011-2016. Tallene omfatter salg av legemidler med markedsføringstillatelse og uregistrerte preparater. ATC/DDD versjon 2017 er benyttet.

Måltall

  • Forbruk av morfin per kreftdødsfall/ år. Beregnet ut fra totalt slag av opioider i gram morfin i Norge delt på totalt antall kreftdødsfall. 

Omregningformel for morfinekvivalenter (1 gram morfin):

 (1*morfin)+(83.3*fentanyl)+(5*hydromorfon)+(1.33*oksykodon)+(0.25*petidine)

Datakilde: Dødsårsaksregisteret

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: 

  • Kreft C00-C97

Antall kreftdødsfall per år er med i beregningen av måltallet for indikatoren.

 Tolkning og feilkilder

Tallene gir kun et grovt estimat da sterke smertestillende også benyttes til andre sykdomsgrupper.

Global indikatordefinisjon

Indicator 20. Access to palliative care assessed by morphine-equivalent consumption of strong opioid analgesics (excluding methadone) per death from cancer. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ernæring og forebygging i helsetjenesten, Divisjon for folkehelse, Helsedirektoratet i samarbeid med Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.