Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Politiske strategier for å begrense markedsføring rettet mot barn av mat og drikke som har høyt innhold av mettet fett, transfettsyrer, tilsatt sukker eller salt.

Indikatoren beskriver følgende: Politiske strategier for å begrense markedsføring rettet mot barn av mat og drikke som har høyt innhold av mettet fett, transfettsyrer, tilsatt sukker eller salt.


Resultater

Norge har en egen selvreguleringsordning for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. I tillegg er visse aspekter ved markedsføring til barn og unge regulert gjennom annen lovgivning.

Selvreguleringsordning

Den norske mat- og drikkevarebransjen utarbeidet i samråd med myndighetene en forbedret selvreguleringsordning for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn i 2013. Denne ordningen avløste en tidligere frivillig ordning og trådte i kraft 1. januar 2014.

Næringen har etablert organet Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal følge opp retningslinjene og håndheve eventuelle brudd på dem. Helsedirektoratet representerer myndighetene i MFU. Det er opprettet et nettsted, som blant annet inneholder klageskjema, se: www.mfu.as.

MFU har til formål å hindre markedsføring av visse typer mat og drikke rettet mot barn under 13 år. I tillegg er aktsomhetsnorm ved markedsføring mot ungdom under 16 år spesifisert fra 2019. MFU er organisert med et sekretariat, et styre og et faglig utvalg. Helsedirektoratet representerer myndighetene i det faglige utvalget. 

Oppfølging av ordningen

I forbindelse med innføringen ble det varslet at MFU skulle få virke i to år og at en deretter skulle evaluere ordningen. Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre evalueringen. Helsedirektoratet leverte i januar 2017 en evaluering av ordningen til Helse- og omsorgsdepartementet. 

I evalueringen ble det pekt på både styrker og svakheter ved ordningen. Helsedirektoratet anbefalte dialog mellom myndigheter og bransjen om hvordan innspill til forbedringer som kom fram i evalueringen, kan ivaretas i selvreguleringsordningen. Det ble også anbefalt dialog med andre interessenter. Ordningen skal videreføres og oppfølging av evalueringen pågår. 

I tillegg til selvreguleringen MFU er visse aspekter ved markedsføring til barn og unge regulert gjennom annen lovgivning, som Kringkastingsloven, Markedsføringsloven og Matloven. 

Internasjonalt samarbeid

Norge, ved Helsedirektoratet, har ledet og vært sekretariat for nettverket “The WHO European Action Network on reducing marketing pressure on children” i perioden 2008-2015 og deltar fortsatt aktivt i nettverket.

Det er utviklet en nordisk protokoll (2016) for kartlegging av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Norge har hatt prosjektansvar, og den nordiske protokollen er brukt som grunnlag i kartlegging av markedsføring av mat til barn (2016), som en del av evalueringen av selvreguleringssystemet. 

Markedsføring av mat  til spedbarn og småbarn 

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) er det et eget punkt om å følge opp arbeidet relatert til markedsføring av mat og drikke til barn.  

Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i 2016 nye retningslinjer for markedsføring av alle matvareprodukter (inkludert drikke) til barn under tre år. Målet er å forhindre uegnet markedsføring av produkter beregnet på spedbarn og småbarn for å fremme og støtte amming, for å forebygge overvekt og ikke-smittsomme sykdommer og fremme sunt kosthold, og for å sikre at omsorgspersoner får korrekt informasjon om spedbarnsernæring. WHO oppfordrer alle medlemsland til å motvirke uegnet markedsføring av alle produkter beregnet på barn under tre år, inkludert all melk i flytende form eller pulverform som markedsføres som egnet til spedbarn og barn under tre år. Dokumentet erstatter ikke WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatninger, men tydeliggjør at noen produkter skal omfattes av koden. Oppfølging av retningslinjene må ses i sammenheng med EUs regelverk på området, som er gjort gjeldende i Norge. Det kan være aktuelt ta dette inn i samarbeidet med matvarebransjen, men også i samarbeid med forbrukerorganisasjoner. Det skal vurderes å igangsette arbeid for å følge opp WHOs retningslinjer om markedsføring av produkter beregnet på barn opp til tre års alder. Arbeid på dette området foregår også ved innspill via Mattilsynet på EUs regelverk.  

I 2018 deltok Norge, som et av flere land, i testing av en ernæringsprofilmodell til bruk i arbeidet med å regulere markedsføring av mat til barn under tre år. 

Global indikatordefinisjon 

Indicator 23: Policies to reduce the impact on children of marketing of foods and non-alcoholic beverages high in saturated fats, trans fatty acids, free sugars, or salt. 

 

Historikk