Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Saltinntak (indikator 8)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Saltinntak (indikator 8)

Saltinntak (indikator 8)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig saltinntak (natriumklorid) per dag målt i gram hos personer alder 18 år og eldre.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig saltinntak (natriumklorid) per dag målt i gram hos personer alder 18 år og eldre.


Denne indikatoren er en del av mål (4): 30 % reduksjon i befolkningens saltinntak.

Vi har mangelfull kunnskap om inntaket av salt (natriumklorid) i den norske befolkningen. Måling av salt i kostholdsundersøkelser er en unøyaktig metode. Måling av utskillelsen av natrium i døgnurin er en internasjonalt akseptert og anbefalt metode for å få et mål på inntaket av salt.

Tidligere er det gjort svært få slike undersøkelser i Norge. 

Resultater

Basert på analyse av døgnurin fra 493 deltakere i alderen 40-69 år i Tromsøundersøkelsen ble det beregnet et daglig saltinntak på om lag 10,4 gram hos menn og 7,6 gram hos kvinner. 

Dette er konservative estimat siden omkring 90% av natriuminntaket utskilles i urin. 

Inntaket er klart høyere enn de norske anbefalingene på maksimum 6 gram per dag, men sammenlignbart med land som Finland, Danmark, Storbritannia og Irland. 

Datakilde: Tromsø-undersøkelsen

Datakilde for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen. Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse

I Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) er det samlet in 24-timers urin i et tilfeldig utvalg på 493 personer i alderen 40-69 år. Denne undersøkelsen av saltinntak målt via natriumutskillelse i døgnurin er gjennomført av Folkehelseinstituttet som delprosjekt i Tromsøundersøkelsen. 

Referanse: Meyer HE, Johansson L, Eggen AE, Johansen H, Holvik K. Sodium and potassium intake assessed by spot and 24-hour urine in the population-based Tromsø Study 2015-2016. Nutrients. 2019 Jul 16;11(7).  

Måltall

Estimert gjennomsnittlig saltinntak (NaCl) per person per dag i gram. NaCl ble beregnet ved å multiplisere natriumutskillelsen med 2.54.

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren 
Indicator 8. Age-standardised mean population intake of salt (sodium chloride) per day in grams in persons aged 18+ years.

Nasjonal tilpasning  
WHO’s indikator gjelder for en større populasjon; alle 18 år og eldre, og er aldersstandardisert.  
Den norske indikatoren omfatter en litt smalere aldersgruppe, og er ikke aldersstandardisert.   

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet. Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø har gitt tallgrunnlaget.  

Desember 2019: faglig gjennomgått