Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mettet fett (indikator 15)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mettet fett (indikator 15)

Mettet fett (indikator 15)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig andel av totalt energiinntak fra mettet fett blant voksne i alder 18 år og eldre.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig andel av totalt energiinntak fra mettet fett blant voksne i alder 18 år og eldre.


Energiinnholdet i kosten kommer fra fett, karbohydrater og proteiner. Indikatoren beskriver andelen av kostens totale energiinnhold som kommer fra mettet fett.

Resultater

Mettet fett utgjorde 13 % av det totale energiinntaket hos menn og kvinner. Dette viser tall fra den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost gjennomført i 2010-11. Det er anbefalt at ikke mer enn 10 % av energiinntaket bør komme fra mettet fett. Vi spiser noe mer mettet fett enn anbefalt.

Om vi vil se på utvikling over tid, må vi benytte grove estimater fra Norsk matforsyningsstatistikk. Tall for næringsinnhold i matvarer på engrosnivå viser at andelen av kostens energi som kommer fra mettet fett gikk ned fra 16 % til 14 % fra 1975 til 1990. Deretter så man en økning opp til 16 % i 2013. I perioden 2014 til 2018 har andel mettet fett ligget på mellom 14 og 15 energiprosent. 

Datakilder 

Datakilder for denne indikatoren er de nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost) og tall fra Norsk matforsyningsstatistikk publisert i Helsedirektoratets årlige rapporten Utvikling i norsk kosthold.

Resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: De nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost)

Beskrivelse 

De nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost) gir data på individnivå om inntak av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i Norge. Det har hittil blitt gjennomført nasjonale kostholdsundersøkelser blant voksne i 1993, 1997 og 2010-11 i regi av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet. 

Norkost 3 ble gjennomført 2010-11 i et landsrepresentativt utvalg av voksne i alder 18-70 år med 37 % deltakelse (i alt 1787 personer deltok). Metoden som ble brukt var gjentatte 24-timers kostintervjuer samt et matvaretendensskjema. Neste Norkost-undersøkelseNorkost 4, er under planlegging, og  planlegges gjennomført omkring 10 år etter Norkost 3.  

Tallene for indikatoren er hentet fra rapporten; Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11.

Måltall

  • Gjennomsnittlig andel av det totale energiinntaket som er fra mettet fett, blant voksne i alder 18 år og eldre.

Her er det ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i befolkningen. Det vil si at tallene foreløpig ikke er aldersstandardisert.

Tolkning og feilkilder

Resultatene er basert på to 24-timers kostintervjuer blant 862 menn og 925 kvinner, og inkluderer ikke kosttilskudd. Siden inntaket for hver person er et gjennomsnitt av to dagers registrering er det ikke tilstrekkelig til å si noe om enkeltpersonenes vanlige inntak. 

Datakilde: Matforsyningsstatistikk

Beskrivelse 

Matforsyningsstatistikken gir opplysninger på engrosnivå om netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år. Tall fra Matforsyningsstatistikken presenteres i den årlige rapporten; Utviklingen i norsk kosthold som utgis av Helsedirektoratet.

Måltall

  • Engrosnivå for netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år.
  • Beregnet energi og energigivende næringsstoffer på engrosnivå i mengde per person per dag 

Tolkning og feilkilder

Tallene gir grove anslag og inneholder ingen opplysninger om hvilken andel matvarer som spises av voksne, barn, husdyr. Tallene tar heller ikke høyde for svinn i matvarekjeden, matsvinn på husholdningsnivå, fjerning av uspiselige deler eller vektendring ved bearbeiding og tilberedning.  

Global indikatordefinisjon 

Indicator 15. Age-standardized mean proportion of total energy intake from saturated fatty acids in persons aged 18+ years. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

Tallene som vises fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3, er ikke aldersstandardisert. 

 

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har bidratt med tallgrunnlaget.

Desember 2019 - faglig gjennomgått, noe små endringer