Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mettet fett (indikator 15)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mettet fett (indikator 15)

Mettet fett (indikator 15)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig andel av totalt energiinntak fra mettet fett blant voksne i alder 18 år og eldre.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig andel av totalt energiinntak fra mettet fett blant voksne i alder 18 år og eldre.


Energiinnholdet i kosten kommer fra fett, karbohydrater og proteiner. Indikatoren beskriver andelen av kostens totale energiinnhold som kommer fra mettet fett.

Resultater

Mettet fett utgjorde 12,5 % av det totale energiinntaket hos menn og 12,7 % hos kvinner. Dette viser tall fra den sjuende Tromsøundersøkelsen gjennomført i 2015-2016Dette tilsvarer funnene i den forrige landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant voksne gjennomført 2010-2011, Norkost 3, hvor mettet fett utgjorde 13 % av totalt energiinntakDet er anbefalt at ikke mer enn 10 % av energiinntaket bør komme fra mettet fett. Vi spiser noe mer mettet fett enn anbefalt. 

Figur 1. Mettet fett, aldersstandardisert andel av totalt energiinntak fordelt på kjønn.
Figur 1. Mettet fett, aldersstandardisert andel av totalt energiinntak fordelt på kjønn. Tallene er basert på 11 425 menn og kvinner 40 år og eldre som besvarte matvarefrekvensskjemaet i den sjuende Tromsøundersøkelsen, 2015-2016 .
Figur 2 Mettet fett som andel av totalt energiinntak i prosent, fordelt på kjønn og 10 års aldersgrupper
Figur 2 Mettet fett som andel av totalt energiinntak i prosent, fordelt på kjønn og 10 års aldersgrupper. Tallene er basert på 11 425 menn og kvinner 40 år og eldre som besvarte matvarefrekvensskjemaet i den sjuende Tromsøundersøkelsen, 2015 - 2016 .

Om vi vil se på utvikling over tid, må vi benytte grove estimater fra Norsk matforsyningsstatistikk. Tall for næringsinnhold i matvarer på engrosnivå viser at andelen av kostens energi som kommer fra mettet fett gikk ned fra 16 % til 14 % fra 1975 til 1990. Deretter så man en økning opp til 16 % i 2013. Siden 2015 har andel mettet fett ligget på mellom 14 og 15 energiprosent ifølge matforsyningsstatistikken.

Datakilder 

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen, de nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost) og tall fra Norsk matforsyningsstatistikk publisert i Helsedirektoratets årlige rapport Utviklingen i norsk kosthold. 

Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere. 

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner. 

Datakilde: Tromsøundersøkelsen 

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune (Tromsø 1-7). De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsø 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 66 %. Tromsø 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %. 

Tallene for indikatoren er publisert i en vitenskapelig artikkel av Lundblad og medforfattere: Energy and nutrient intakes in relation to National Nutrition Recommendations in a Norwegian population-based sample: the Tromsø Study 2015-16. Food Nutr Res 2019;63. doi: 10.29219/fnr.v63.3616. 

Måltall 

  • Gjennomsnittlig andel av det totale energiinntaket i kostholdet som er fra mettet fett, blant menn og kvinner i alder 40 år og eldre. Aldersstandardisert mot Norges befolkning 2016. 

Tolkning og feilkilder  

Resultatene fra Tromsøundersøkelsen er basert på et validert matvarefrekvensskjema, med spørsmål om inntak av 261 ulike matvarer, drikker, matretter og kosttilskudd. Ved besvarelse skulle deltakerne angi frekvens (hvor ofte spiser du…) og mengde (hvor mye…) av hver matvare, med sitt vanlige kosthold (siste år) i tankene. Matvarefrekvensskjemaet ble delt ut ved oppmøte i Tromsø 7 og 72% av de 21083 deltakerne besvarte skjemaet. Valide data fra 11425 deltakere er brukt. Mulige feilkilder i denne type data kan være knyttet både til utvalget (seleksjon av deltakere der de friskeste og høyest utdannede i større grad møter til undersøkelse) og variablene (over- og underestimering av henholdsvis sunne og usunne matvarer).  

Datakilde: De nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost) 

Beskrivelse  

De nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost) gir data på individnivå om inntak av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i Norge. Det har hittil blitt gjennomført nasjonale kostholdsundersøkelser blant voksne i 1993, 1997 og 2010-2011 i regi av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet.  

Norkost 3 ble gjennomført 2010-2011 i et landsrepresentativt utvalg av voksne i alder 18-70 år med 37 % deltakelse (i alt 1787 personer deltok). Metoden som ble brukt var gjentatte 24-timers kostintervjuer samt et matvaretendensskjema. Neste Norkost-undersøkelse, Norkost 4, er under datainnsamling.   

Tallene for indikatoren er hentet fra rapporten; Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-2011. 

Måltall 

  • Gjennomsnittlig andel av det totale energiinntaket som er fra mettet fett, blant voksne i alder 18 år og eldre. 

Her er det ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i befolkningen. Det vil si at tallene foreløpig ikke er aldersstandardisert. 

Tolkning og feilkilder 

Resultatene er basert på to 24-timers kostintervjuer blant 862 menn og 925 kvinner, og inkluderer ikke kosttilskudd. Siden inntaket for hver person er et gjennomsnitt av to dagers registrering er det ikke tilstrekkelig til å si noe om enkeltpersonenes vanlige inntak.  

Datakilde: Matforsyningsstatistikk 

Beskrivelse  

Matforsyningsstatistikken gir opplysninger på engrosnivå om netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år. Tall fra Matforsyningsstatistikken presenteres i den årlige rapporten;  Utviklingen i norsk kosthold som utgis av Helsedirektoratet. 

Måltall 

  • Engrosnivå for netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år. 
  • Beregnet energi og energigivende næringsstoffer på engrosnivå i mengde per person per dag  

Tolkning og feilkilder 

Tallene gir grove anslag og inneholder ingen opplysninger om hvilken andel matvarer som spises av voksne, barn, husdyr. Tallene tar heller ikke høyde for svinn i matvarekjeden, matsvinn på husholdningsnivå, fjerning av uspiselige deler eller vektendring ved bearbeiding og tilberedning.   

Global indikatordefinisjon 

Indicator 15. Age-standardized mean proportion of total energy intake from saturated fatty acids in persons aged 18+ years. 

Nasjonal tilpasning til global indikator 

Tallene som vises fra den sjuende Tromsøundersøkelsen gjelder for en befolkning 40 år og eldre.  

Tallene som vises fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3, gjelder for voksne i alderen 18-70 år, og er ikke aldersstandardisert. 

Historikk

19.04.2023: Liten oppdatering i tekst om Norkost 4 og Norkost 3.

26.11.2021: Lagt til figurer. Endringer i tekst om datakilder.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved UiT Norges arktiske universitet og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har bidratt med tallgrunnlaget fra Norkost 3.

Tromsøundersøkelsen i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, har bidratt med tallene fra Tromsø 7

Desember 2019 - faglig gjennomgått, noe små endringer