Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Blodtrykksnivå (indikator 11)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blodtrykksnivå (indikator 11)

Blodtrykksnivå (indikator 11)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk blant voksne.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk blant voksne.


Denne indikatoren er en del av mål (6): 25 % reduksjon i forekomsten av høyt blodtrykk (eventuelt vedlikeholde et lavere nivå). 

For å vite blodtrykksnivået og fordelingen av det i befolkningen må man gjøre blodtrykksmålinger i befolkningsundersøkelser.  Dette gjøres i helseundersøkelsene i Tromsø og Nord Trøndelag.

Resultater

Blodtrykksnivået har vært synkende i alle aldersgrupper fra midten av 1990-tallet. Dette viser resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Blodtrykk_nivå_2021_menn NO_Nord Trøndelag.JPG

Figur 1: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk i 10 års aldersgrupper for menn, mm Hg. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).  Se tabell.

Tabell til figur 1

 

1984-86

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

131

133

126

122

30-39 år

131

133

128

123

40-49 år

134

135

129

127

50-59 år

141

141

134

131

60-69 år

150

149

139

135

70-79 år

157

153

141

139

80 år +

157

156

141

138

 

Blodtrykk_nivå_2021_kvinner NO_Nord Trøndelag.JPG

Figur 2: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk i 10 års aldersgrupper for kvinner, mm Hg. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Se tabell.

Tabell til figur 2

 

1984-86

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

118

121

115

113

30-39 år

121

121

117

113

40-49 år

128

128

121

120

50-59 år

140

138

129

126

60-69 år

154

150

137

134

70-79 år

163

160

142

141

80 år +

165

165

146

142

 

Blodtrykk_nivå_2021_menn NO_Tromsø.JPG

Figur 3: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk i 10 års aldersgrupper for menn, mm Hg. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se tabell.

Tabell til figur 3

 

2007-08

2015-16

30-39 år

128

 

40-49 år

129

127

50-59 år

135

131

60-69 år

142

136

70-79 år

147

140

>=80 år

153

144

 

Blodtrykk_nivå_2021_kvinner NO_Tromsø.JPG

Figur 4: Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk i 10 års aldersgrupper for kvinner, mm Hg. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se tabell.

Tabell til figur 4

 

2007-08

2015-16

30-39 år

113

 

40-49 år

118

117

50-59 år

128

123

60-69 år

142

133

70-79 år

153

144

>=80 år

160

152

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2030. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Gjennomsnitt av målt systolisk blodtrykk for 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i mm Hg.

 Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker blodtrykksenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke blodtrykket i befolkningen. 

For å si noe om utvikling av blodtrykk i befolkningen uavhengig av blodtrykksenkende behandling, kan vi se på blodtrykk i de yngste aldersgruppene, der få bruker blodtrykksenkende medisiner.

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety.

Datakilde: HUNT

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2030. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 (2017-2019) omfattet over 56 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 54%.

Måltall 

  • Gjennomsnitt av målt systolisk blodtrykk for 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i mm Hg. 

Tolkning og feilkilder

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker blodtrykksenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke blodtrykksnivået i befolkningen.

Blodtrykksnivået i de yngste aldersgruppene, der få bruker blodtrykkssenkende medisiner, kan gi et inntrykk av blodtrykksnivået uten påvirkning av medisinbruk.

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 11. Age-standardized mean systolic blood pressure in persons aged 18+ years. 

Nasjonal tilpasning 

De nasjonale tallene vises i kjønns- og aldersgrupper i stedet for aldersstandardiserte tall. 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten til artikkelen er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.