Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Miljø og helse - en kunnskapsbase

Oppdateringer i kunnskapsbasen

Under ombygging. Innholdet i Kunnskapsbasen flyttes til relevante temasider.

Oversikt over oppdaterte kapitler

Dato   oppdatert

Hovedkapittel

Delkapittel

2018

Inneklima

Innholdet i kapitlet Inneklima er flyttet til temasiden med samme navn.

2018

Skader og ulykker

Innholdet i kapitlet Skader og ulykker er flyttet til temasiden med samme navn.

2018

Vann

Innholdet i kapitlet Vann er flyttet til temasiden om Drikkevann og Badevann.

Juni 2018

Avfall

Kapitlet Avfall er erstattet med temasiden Avfall og søppel

Februar 2018

Uteluft

Kapitlet Uteluft er erstattet med   nettpublikasjonen Uteluft - luftkvalitetskriterier

Desember 2016

Vann

09.   Hygieniske barrierer i   vannforsyningen – utgår (se Vannrapport 127: Vannforsyning og helse)

Desember 2016

Vann

08.   Ledningsnett for vann – utgår (se Vannrapport   127: Vannforsyning og helse)

Oktober 2016

Vann

06.   Smittestoffer i vann (nytt kapittel,   erstatter Humus i vann)

September 2016

Uteluft

09.   Benzen (nytt kapittel)

April 2016

Kjemikalier

10.   Nanopartikler

Februar 2016

Inneklima

 

Februar 2016

Mat

12.   Råd til kommunen om forurensninger av   kjemisk art og sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat

Februar 2016

Mat

06.   Metaller i mat

Januar 2016

Mat

01.   Generelt om fremmedstoffer og   smittestoffer i mat

Januar 2016

Mat

03.   Aroma i mat og drikke

Desember 2015

Mat

02.   Tilsetningsstoffer i mat og drikke

Desember 2015

Mat

11.   Naturlige toksiner i mat

Desember 2015

Mat

04.   Rester av plantevernmidler i mat

Desember 2015

Mat

08.   Prosessfremkalte kontaminanter i mat

November 2015

Mat

10.   Stoffer i matemballasje

November 2015

Mat

09.   Polysykliske   aromatiske hydrokarboner (PAH) i mat

Desember   2015

Mat

07.   Helseskadelige   organiske miljøforurensninger i mat (dioksiner, PCB, bromerte og   fluorerte forbindelser)

November   2015

Mat

05.   Rester av legemidler i mat

Oktober   2015

Mat

12.   Sykdomsfremkallende mikrober,   parasitter og prioner i næringsmidler

Oktober   2015

Avfall

 

Oktober   2015

Støy

 

Februar   2015

Uteluft

 

Februar   2015

Skader og ulykker

 

2013/2014

Vann