Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Klinisk effekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Klinisk effekt

Klinisk effekt

Kapittelet om klinisk effekt i en metodevurdering vurderer relativ effekt ved bruk av en metode, det vil si om metoden har bedre klinisk effekt sammenlignet med enten standard behandling, ingen eller annen behandling.

Kapittelet om klinisk effekt i en metodevurdering vurderer relativ effekt ved bruk av en metode, det vil si om metoden har bedre klinisk effekt sammenlignet med enten standard behandling, ingen eller annen behandling.


Hva dreier vurdering av klinisk effekt seg om? 

Kapittelet om klinisk effekt i en metodevurdering vurderer relativ effekt ved bruk av en metode, det vil si om metoden har bedre klinisk effekt sammenlignet med enten standard behandling, ingen eller annen behandling. På engelsk omtales dette som «comparative effectiveness assessment», hvor man sammenligner to eller flere metoder for å forebygge, diagnostisere, behandle eller overvåke en helsetilstand eller sykdom, eller for å forbedre leveranse av helsetjenester. De to viktigste elementene i vurdering av klinisk effekt er at metoder skal sammenlignes og at dette gjøres i studier med pasienter som er representative for dagens praksis og setting. 

Når vi vurderer klinisk effekt fokuserer vi primært på pasientnære utfall som dødelighet (mortalitet), sykelighet (morbiditet) og livskvalitet. Vi vurderer også hvorvidt vi er sikre på effekten, det vil si om vi stoler på effektestimatet, og om vi eventuelt tror mer forskning vil kunne endre på konklusjonene om effekt.

Informasjon og resultater fra vurderingen av klinisk effekt (og sikkerhet) er basis for den helseøkonomiske evalueringen. Derfor er det viktig at hele laget blir enige om viktige utfall, i samarbeid med fageksperter og brukere, og at alle relevante kliniske utfall og bivirkninger/uønskede hendelser som har betydning for den helseøkonomiske analysen, blir inkludert.  

Forslag til spørsmål vedrørende klinisk effekt 

Det kan være nyttig å vurdere hvilke problemstillinger vedrørende klinisk effekt som vil være spesielt viktige før vi går videre med utarbeidelsen av PICO i metodevurderingen. Under er forslag til spørsmål knyttet til ulike grupper av utfall, det vil si dødelighet, sykelighet, funksjon, livskvalitet og pasienttilfredshet. 

Spørsmål knyttet til dødelighet, sykelighet og funksjon: 

 • Hva er effekten av metoden på dødelighet? 
 • Hvordan påvirker metoden symptomer og kliniske funn (inkludert grad av alvorlighet, hyppighet av disse)? 
 • Hvordan endrer metoden omfang og hyppighet av morbiditet? 
 • Hvordan påvirker metoden sykdomsprogresjon og tilbakefall? 
 • Endrer metoden effekt av andre påfølgende behandlinger? 
 • Hva er effekten av metoden på pasientens kroppsfunksjoner? 
 • Hva er effekten av metoden på pasientens evne til å være yrkesaktiv? 
 • Hvordan påvirker metoden pasientens dagligliv? 
 • Hvordan påvirker metoden pasientens evne til å vende tilbake til sitt dagligliv? 

Spørsmål knyttet til livskvalitet og tilfredshet: 

 • Hva er effekten av metoden på pasientens generelle helserelaterte livskvalitet? 
 • Hva er effekten av metoden på pasientens sykdomsrelaterte livskvalitet? 
 • Er pasienten fornøyd med metoden?  

Hvordan går vi fram? 

Fremgangsmåten for å vurdere klinisk effekt av en metode er den samme som for systematiske oversikter. Når det gjelder spørsmål knyttet til pasienterfaringer henviser vi til kapittelet Oppsummering av kvalitative studier i denne håndboken.  

Kilder:

Bakgrunnsinformasjon er tatt fra EUnetHTA HTA Core Model ® (1). 

Referanser

1) EUnetHTA Joint Action 2, Work Package 8. HTA Core Model ® version 3.0. 2016. Tilgjengelig fra: https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/03/HTACoreModel3.0-1.pdf