Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjernespørsmålene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kjernespørsmålene

Kjernespørsmålene

Vi har seks typer av kjernespørsmål i helse- og velferdstjenesten og i kunnskapsbasert praksis.

Vi har seks typer av kjernespørsmål i helse- og velferdstjenesten og i kunnskapsbasert praksis.


Tabellen under beskriver de seks ulike kjernespørsmålene, hvilken kunnskap de gir, og hvilken forskningsmetode som kan besvare dem.  

Tabell: De seks kjernespørsmålene

Kjernespørsmål 

Kunnskap 

Studiedesign 

1. Hvor mange …. 

Forekomst - prevalens 

Tverrsnittsstudie 

2. Hvorfor får noen … 

Årsaks- og risikofaktorer – etiologi 

Kohortstudie 
Kasus-kontrollstudie 

3. Hvordan kan vi vite …. 

Diagnostikk 

Tverrsnittsstudie med referansestandard 

4. Hva kan vi gjøre …. 

Effekt av tiltak 

Randomisert studie (RCT) 

Avbrutt tidsserieanalyse 

Ikke-randomisert kontrollert studie 

Kohortstudie 

Kasus-kontrollstudie 

5. Hvordan går det …. 

Prognose  

Kohortstudie 

 

 

 

6. Hvordan er det …..  

Opplevelser, erfaringer, holdninger 

Kvalitative studier 

 

Vi kan utarbeide systematiske oversikter over alle typer kjernespørsmål, men vi har mest erfaring med kunnskapsoppsummeringer om spørsmål som gjelder effekt av tiltak. Trinnene i kunnskapsoppsummeringsprosessen er de samme for alle typer spørsmål, men innholdet i de ulike trinnene vil variere noe. Type spørsmål vil påvirke søkestrategi, hva slags studiedesign vi leter etter og hvordan vi kritisk vurderer inkluderte studier. Vi har ulike sjekklister for å vurdere risiko for systematiske skjevheter og metodologiske svakheter ved de forskjellige studietypene. GRADE-tilnærmingen for å vurdere tilliten til resultatene er også tilpasset kjernespørsmålet.