Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om malariaveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om malariaveilederen

Malariaveilederen

Om malariaveilederen

Formålet med veilederen er å gi helsepersonell tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at de kan gi god rådgiving til reisende som skal oppholde seg i områder hvor malaria er endemisk, og på den måten redusere risikoen for at reisende pådrar seg malaria.

Formålet med veilederen er å gi helsepersonell tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at de kan gi god rådgiving til reisende som skal oppholde seg i områder hvor malaria er endemisk, og på den måten redusere risikoen for at reisende pådrar seg malaria.


I tillegg ønsker man å rette oppmerksomhet mot andre viktige myggoverførte sykdommer som denguefeber, chikungunyafeber og zikafeber som kan forekomme i områder hvor malaria er endemisk. Dette gjøres ved at enkelte andre myggoverførte sykdommer nevnes under de relevante land. Informasjonen om andre myggoverførte sykdommer er ikke fullstendig, og sykdommer som for eksempel japansk encefalitt, gulfeber og vestnilfeber omtales ikke i disse anbefalingene.

De faglige anbefalingene tar hensyn til erfaringene i Norge med hensyn på import av malaria og reisemønstrene til norske reisende. Anbefalingene vil derfor kunne avvike noe fra anbefalinger gitt av Verdens helseorganisasjon og helsemyndigheter i andre nordiske land. Forekomsten av malaria  rundt om i verden er basert på WHOs årlige "World malaria report".  Rådene er for øvrig basert på WHOs publikasjon "International travel and Health", råd publisert av Public Health England og nettstedet "Fitfortravel" fra Health Protection Scotland.

Den første malariaveilederen fra Folkehelseinstituttet ble utgitt i 2002. Den ble utarbeidet i samarbeid med kompetansesentrene for tropiske sykdommer, allmennleger og leger med reisemedisinsk erfaring, Veilederen har siden blitt oppdatert jevnlig. Fra 2009 ble det lagt mer vekt på effektiv myggstikkprofylakse og mindre bruk av legemiddelprofylakse. Dette brakte de norske anbefalingene mer på linje med tilsvarende anbefalinger i andre nordiske land og Storbritannia.

Redaktører