Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Malariaveilederen

Om malariaveilederen

Publisert Oppdatert


Formålet med veilederen er å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at de kan gi god rådgiving til reisende som skal oppholde seg i områder hvor malaria er endemisk, og på den måten redusere risikoen for at reisende fra Norge pådrar seg malaria.


I tillegg ønsker man å rette oppmerksomhet mot andre viktige myggoverførte sykdommer som denguefeber, chikungunyafeber og zikafeber som kan forekomme i områder hvor malaria er endemisk. Dette gjøres ved at enkelte andre myggoverførte sykdommer nevnes under de relevante land. Informasjonen om andre myggoverførte sykdommer er ikke fullstendig, og sykdommer som for eksempel japansk encefalitt, gulfeber og vestnilfeber omtales ikke i disse anbefalingene.

De faglige anbefalingene tar hensyn til erfaringene i Norge med hensyn på import av malaria og reisemønstrene til norske reisende. Anbefalingene vil derfor kunne avvike noe fra anbefalinger gitt av Verdens helseorganisasjon og helsemyndigheter i andre nordiske land. Forekomsten av malaria  rundt om i verden er basert på WHOs årlige "World malaria report".  Rådene er for øvrig basert på WHOs publikasjon "International travel and Health" og nettstedet "Fitfortravel" fra Health protection Scotland.

Disse anbefalingene skiller seg vesentlig fra de tidligere anbefalingene utgitt i 2002. Den viktigste endringen er at det legges mer vekt på effektiv myggstikkprofylakse og at bruk av medikamentell profylakse anbefales i betydelig færre malariaområder enn tidligere. Dette legger de norske anbefalingene mer på linje med tilsvarende anbefalinger publisert i andre nordiske land og Storbritannia.

Redaktører

Arbeidsgruppe

De faglige anbefalingene ”Forebygging av malaria hos reisende” ble utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet i 2009. Rådene gjennomgikk en revisjon høsten 2014.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra

  • Folkehelseinstituttet
  • Kompetansesenteret for tropiske infeksjonssykdommer Haukeland sykehus
  • Kompetansesenter for import- og tropesykdommer Oslo universitetssykehus Ullevål
  • Norsk forening for infeksjonsmedisin
  • Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin (FIRM)  
  • Leger i samfunnsmedisinsk arbeid.