Hopp til innhold

Europa

Publisert Oppdatert

Malaria kan forekomme i mild form i noen få land i  deler av Europa. Tilfeller i området er forårsaket av P. vivax.

Malaria kan forekomme i mild form i noen få land i  deler av Europa. Tilfeller i området er forårsaket av P. vivax.


Malaria kan forekomme i mildere former i deler av noen få land i Europa. Med Europa menes her de fleste medlemmer av WHOs Europaregion, dvs omfatter også noen tidligere sovjetiske republikker øst for Svartehavet. Tilfeller i området er forårsaket av P. vivax. 

Aserbajdjan

Lavtliggende områder mellom elvene  Kura og Arax, juni-oktober

 Myggstikkprofylakse 

Resten av landet hele året og overnevnte områder november-mai

Ingen malariarisiko 

Georgia

Landsbyområder i sørøstre deler av landet juni- oktober

Myggstikkprofylakse 

Resten av landet hele året og overnevnte områder november-mai

Ingen malariarisiko 

Hellas

Nordlige deler av landet (Regionene Østre Makedonia/Thrakia, Thessalia og prefekturet Thessaloniki) mai til oktober

Myggstikkprofylakse

Resten av landet

Ingen malariarisiko 

Hellas ble erklært malariafri i 1974, men siden 2009 har det vært rapportert sporadiske tilfeller av malariasmitte i landet. Risikoen for malariasmitte hos reisende til de aktuelle områdene anses som liten.