Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2.1 Generelt om profylakse i ulike land

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Malariaveilederen.png

I denne oversikten presenteres alle land hvor malaria kan forkomme og anbefalt profylakse i hele eller deler av landet. Det er i en slik oversikt vanskelig å gi råd for alle typer reisende. Innvandrere som skal besøke slekt og venner i opprinnelige hjemland, ryggsekkturister og personer som driver med utstrakt utendørsaktiviteter er spesielt risikoutsatte. Det bør alltid gjøres en individuell risikovurdering for den enkelte reisende.


Risikoen for å bli smittet med malaria kan variere både mellom de ulike land, mellom ulike områder innen landene, og mellom årstider (regntid). I utarbeidelsen av anbefalingene er risikoen for malariasmitte veid opp mot risikoen for bivirkninger ved bruk av medikamentell profylakse. Generelt er risikoen for medikamentelle bivirkninger størst initialt mens risikoen for smitte med malaria øker med lengden av oppholdet i et malariaområde. For enkelte land har derfor lengden av oppholdet i malariaområdet betydning for om det anbefales bruk av medikamentell profylakse eller ikke.

Det er uansett svært viktig at de som kommer hjem fra malariaområder med feber kontakter lege omgående.

Ved informasjon til reisende må det understrekes at hele Afrika sør for Sahara bortsett fra deler helt sør er høyrisikoområde for å få malaria og at alle reisende til dette området bør benytte både myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. For spesielle grupper som befinner seg langt fra lokalt helsevesen i dette området kan det i sjeldne tilfeller, i tillegg til profylakse, være aktuelt å utstyre den reisende med selvbehandlingspakke mot malaria.

Andre myggbårne virussykdommer

I de aller fleste land hvor malaria er endemisk kan det forekomme en rekke virussykdommer som også overføres med mygg for eksempel denguefeber, zikafeber, chikungunyafeber og japansk encefalitt. Effektiv myggstikkprofylakse vil også forebygge slike infeksjoner og disse anbefalingene tar hensyn til dette i kommentarfeltet under aktuelle land. Informasjonen om andre myggoverførte sykdommer er ikke fullstendig, og myggoverførte sykdommer som f.eks. gulfeber og vestnilfeber omtales ikke i disse malariaanbefalingene.