Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Generelt om malaria og profylakse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Generelt om malaria og profylakse

Generelt om malaria og profylakse

Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium- parasitten som smitter mennesker gjennom myggstikk og invaderer røde blodlegemer (se mer utfyllende omtale i kap. 2.1).

Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium- parasitten som smitter mennesker gjennom myggstikk og invaderer røde blodlegemer (se mer utfyllende omtale i kap. 2.1).


Fire typer malaria gir infeksjon hos mennesker, Plas­modium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. mala­riae. Disse parasittene har mennesker som eneste reservoar og overføres fra person til person gjennom stikk av blodsugende hunnmygg av Anopheles-arten. En femte malariatype, P. knowlesi, gir malaria hos aper og har i økende grad vært påvist som årsak til malaria hos mennesker i Sørøst-Asia.

Malaria kan være dødelig etter få dagers febersykdom. I Europa kommer ca. 10 000 reisende hvert år hjem med malaria og om lag 1 % av dem dør av sykdommen. Dette er dødsfall som kunne vært unngått med god informasjon og malariaforebygging. Blant reisende som kommer hjem med malaria, ser man ofte at de ikke har tatt anbefalt profylakse av frykt for bivirkninger. Dessverre har de ikke fått med seg de potensielle konsekvensene av å la være å bruke myggbeskyttelse og legemidler mot malariainfeksjon. 

For reisende til deler av verden der risikoen for falciparum-malaria vurderes så liten at man ikke anbefaler legemiddelprofylakse, er det meget viktig at de reisende forstår hvordan de kan forebygge myggstikk, og hvor viktig det er å oppsøke lege ved feber og sykdomstegn som kan forårsakes av malaria. God og forståelig informasjon til den reisende er en forutsetning for å anbefale kun myggstikkprofylakse ved reiser til malariaområder der risikoen er minimal.

Vurdering av risiko for malaria

I denne veilederen gir vi generelle forebyggende råd om malaria for hvert enkelt land i verden basert på forekomsten av malaria i de ulike landene. Det er mange faktorer som innvirker på risikoen til den enkelte for å få malaria. I tillegg til de generelle rådene må derfor den reisende, i hvert enkelt tilfelle, vurderes individuelt med tanke på følgende:

Hvor lenge varer reisen?

Risiko for smitte med malaria øker med lengden av opphold i et malariaområde, og opphold på mer enn fire uker regnes som langvarige.

Risiko for malariainfiserte myggstikk

I ulike områder er det forskjell på hvor stor andel av den stikkende myggen som er infisert med malariaparasitten og dermed kan overføre sykdommen til mennesker. På landsbygda i Tanzania antas for eksempel at en gjennomsnittlig turist får ett stikk av infisert mygg per natt, i Vest-Afrika er hyppigheten enda høyere, mens den i deler av Thailand er kun ett stikk av infisert mygg per år (8). Risikoen er høyest i og etter regntid.

Risiko for falciparum-malaria

Ulike malaria-arter har ulik geografisk utbredelse. Risikoen for falciparum-malaria er mest uttalt i Afrika sør for Sahara, men forekommer også andre steder.

Risiko for resistent malaria

I enkelte deler av verden er en større andel av parasittene motstandsdyktige mot mange av de medisinene som vanligvis brukes til forebygging og behandling av malaria. Problemet er størst der P. falciparum har utviklet høygradig resistens mot klorokin og meflokin. Dette gjelder for tiden grenseområdene mellom Thailand, Kambodsja og Myanmar.

Manglende mulighet for god diagnostikk og behandling lokalt

Hvis den reisende skal oppholde seg mer enn én dagsreise unna helsetjeneste som kan gi forsvarlig behandling av malaria, bør man vurdere å utstyre personen med legemidler til selvbehandling.