Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den globale malariasituasjonen og importtilfeller til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den globale malariasituasjonen og importtilfeller til Norge

Malariaveilederen

Den globale malariasituasjonen og importtilfeller til Norge

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan malaria bli overført i 91 land, og ca. 40 prosent av verdens befolkning bor i disse områdene. Ca. 80 prosent av malariatilfellene i verden forekommer i tropisk Afrika.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan malaria bli overført i 91 land, og ca. 40 prosent av verdens befolkning bor i disse områdene. Ca. 80 prosent av malariatilfellene i verden forekommer i tropisk Afrika.


Malaria forekommer per 2018 endemisk i 91 land, og ca. halvparten av verdens befolkning bor i disse områdene. Ca. 88% av malariatilfellene forekommer i  Afrika. Malaria er en av verdens mest utbredte infeksjoner. Verdens helseorganisasjon har anslått at det globalt i 2017 var ca. 219 millioner nye tilfeller av malaria som forårsaket ca. 435 000 dødsfall. Ca. 92% av dødsfallene var i Afrika, og 70% av de globale dødsfallene var blant barn under fem år hovedsaklig i Afrika. Seks land (Nigeria, Demokratiske republikk Kongo, Burkina Faso, Mosambik, Elfenbenskysten og Mali) rapporterer ca. 60% av alle malariadødsfall i verden. Malaria har i tillegg store samfunnsøkonomiske konsekvenser, med forbigående eller permanent reduksjon i befolkningens arbeidsevne. Resistensutvikling hos plasmodiene mot de mest brukte antimalaria­midlene er et økende problem. Dette gjelder spesielt resistens hos P. falciparum verden over.

De siste årene har innendørs bruk av insektmidler sammen med utstrakt bruk av myggnett i utsatte områder medført en bedre global malariasituasjon, dvs. færre tilfeller og færre dødsfall globalt.  Følgende land er de siste årene av Verdens helseorganisasjon erklært malariafrie: Forente arabiske emirater (2007), Marokko (2010), Turkmenistan (2010), Armenia (2011), Sri Lanka (2016), Paraguay (2018), Argentina (2019) og Algerie (2019). Klimaforandringer har ført til bekymring for at malaria kan komme tilbake til sørlige Europa. Siden 2011 er det rapportert flere tilfeller av vivaxmalaria i Hellas. De aller fleste av disse er i nordlige Hellas og ble diagnostisert blant personer som ikke hadde reist i malariaområder og blant arbeidsinnvandrere i landbruket som kom fra endemiske malariaområder.   

Verdens helseorganisasjon utgir årlig en rapport om den globale malariasituasjonen World Malaria Report. Hvert år reiser ca. 125 millioner personer fra malariafrie til malaria-endemiske områder; 10 000 - 30 000 av disse diagnostiseres med malaria.

De fleste tilfeller av malaria som diagnostiseres i Norge i dag er blant personer av utenlandsk opprinnelse etter besøk til slektninger og venner. Personer av utenlandsk herkomst vil etter en tid utenfor malariaområde være like mottakelige for utvikling av malariasykdom som personer av norsk herkomst. Malaria etter vanlig turistreiser ses forholdsvis sjeldent. P. falciparum den klart vanligste malariaformen som importeres til Norge. Antallet tilfeller av malaria meldt til MSIS har vist en klar nedgang de siste årene sammenliknet med for 10 år siden. Dødsfall og alvorlig sykdom forårsaket av malaria er svært sjeldent i Norge.

For statistikk om meldte importtilfeller av malaria i Norge, se Malaria - veileder for helsepersonell