Hopp til innhold

Malariaveilederen

Resistensutvikling malarialegemidler

Publisert Oppdatert

Resistens mot legemidler brukt til behandling og som profylakse er et økende problem globalt.

Resistens mot legemidler brukt til behandling og som profylakse er et økende problem globalt.


Klorokinresistens hos parasitten er nå utbredt over hele det afrikanske konti­nent sør for Sahara, i Sørøst-Asia og for en be­tydelig del også i Sør-Amerika og India. Liten eller ingen klorokinresistens er så langt påvist i Karibia og Mellom-Amerika nord for Panama. I flere land i Asia og Sør-Amerika er det også rapportert noe klorokinresistens hos P. vivax, en av de mindre farlige malaria­parasittene. Resistensutvikling hos P. falciparum mot meflokin er økende, spesielt fra Sørøst-Asia, men også fra enkelte begrensede områder i Øst-Afrika.

De siste årene har malariaparasitter som er motstandsdyktige mot de to viktigste malariamedisinene som brukes til behandling (artemisinin og piperaquin) spredt seg raskt fra Kambodsja til Vietnam, Laos og Nord-Thailand.