Hopp til innhold

Malariaveilederen

Malariavaksiner

Publisert Oppdatert

Siden barn i endemiske områder gradvis utvikler naturlig immunitet mot malaria, skulle det være mulig å utvikle vaksine mot sykdommen.

Siden barn i endemiske områder gradvis utvikler naturlig immunitet mot malaria, skulle det være mulig å utvikle vaksine mot sykdommen.


Ennå finnes ingen tilgjengelig malariavaksine, men det forskes samtidig på mange vaksinestrategier som angriper forskjellige stadier i parasittens livssyklus (9, 10). Det er stor grad av internasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøer og mange vaksiner mot P. falciparum er under utvikling (10). Stor genetisk variasjon mellom malariaparasitter i ulike områder gjør at det kanskje må utvikles ulike vaksiner for ulike deler av verden. Det siktes først å fremst på vaksiner for barn i endemiske områder, og det er foreløpig lite aktuelt å tenke på vaksine for turister.

I 2013 ble det publisert en 18 måneders oppfølgingsstudie av en vaksinekandidat som viste at vaksinen nær halverte antallet tilfeller av malaria blant barna i lavinntektsland som deltok i studien. Produsenten vil antagelig søke om markedsføringstillatelse av denne malariavaksinen hos de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) i 2014 .