Hopp til innhold

Malariaveilederen

Immunitet og malaria

Publisert Oppdatert

Den som over tid utsettes for malariasmitte og overlever, vil i løpet av få år utvikle delvis eller full immunitet, men bare mot den aktuelle malariatypen.

Den som over tid utsettes for malariasmitte og overlever, vil i løpet av få år utvikle delvis eller full immunitet, men bare mot den aktuelle malariatypen.


Immuniteten tapes gradvis når man ikke lenger utsettes for smitteførende mygg og er oftest sterkt svekket etter 6-18 måneder utenfor malariaendemisk område. Derfor er det meget viktig med malariaprofylakse for innvandrere som drar på besøk til hjemlandet for å besøke slekt og venner. Asylsøkere og andre som returnerer til hjemlandet for godt, må anbefales å være særlig påpasselig hvis de får tegn på malaria.