Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak i private hjem»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tiltak i private hjem

Tiltak i private hjem

Hva kan du som privatperson gjøre for å forebygge legionellasmitte i eget hjem?

Hva kan du som privatperson gjøre for å forebygge legionellasmitte i eget hjem?


Hvor kan Legionella oppstå?

Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene (må ikke forveksles med vanndamp).

Legionellabakterier kan forårsake legionærsykdom og Pontiacfeber. Legionærsykdom er en alvorlig lungesykdom. Det er heldigvis liten risiko for å få denne sykdommen selv om bakteriene er til stede. Mest utsatt for smitte er eldre mennesker og syke mennesker med svekket immunforsvar. Pontiacfeber er en mindre alvorlig influensaliknende sykdom. Faren for å få denne sykdommen er større, også for unge, friske mennesker. Sykdommene er mer utførlig omtalt i Generelt om legionellabakterier og legionellose.

Legionellabakterier finnes normalt i jordsmonn og i vann i naturen. I slike naturmiljøer er konsentrasjonen av bakterier lav, og faren for å bli smittet er ikke til stede.  Det er først når bakteriene får gode vekstbetingelser i tekniske installasjoner, og formerer seg til et stort antall, at smittefare oppstår. For å kunne smitte må bakteriene spres til omgivelsene i fint fordelte vanndråper (aerosoler) som pustes ned i lungene. Det er også mulig at sengeliggende personer som drikker vann når de ligger, kan svelge galt og få legionellaholdig vann ned i pusterøret.

Dusjer, boblebad og luftbefuktere som forstøver vann, er aerosoldannende installasjoner som forholdsvis ofte har vært påvist som smittekilder for legionellasykdom.

Andre aerosoldannende innretninger i norske hjem, for eksempel hagevannspredere, høytrykkspylere, innendørs fontener og håndholdte sprayflasker for dusjing av for eksempel blomster og klær til stryking, kan også inneholde legionellabakterier. Hvis slike innretninger blir stående med lunkent vann, er vekstbetingelsene til stede, og under uheldige omstendigheter kan mennesker bli utsatt for legionellaholdig aerosol når utstyret brukes.

Smittefaren i private hjem kan heldigvis forebygges ved relativt enkle tiltak. I det følgende gis råd om hva den enkelte kan gjøre. Dusjer, boblebad og luftbefuktere er også omtalt i egne artikler.

De mest sannsynlige smittekildene hjemme er:

 • Dusjer
 • Boblebad
 • Luftbefuktere der vannet forstøves ved romtemperatur
 • Høyttrykksspylere
 • Sprayflasker for dusjing av blomster, stryketøy etc.

Hvordan hindre legionellavekst og spredning

Legionellabakterier dør ved høy vanntemperatur, når de utsettes for vann tilsatt desinfeksjonsmiddel og når de utsettes for tørke.

Legionellabakterien vokser bare på vandige eller fuktige steder. Den må ha tilgang til næring, og den trives i temperaturer mellom 20 og 50 oC. Stilleflytende vann i dette temperaturområdet gir gode vekstbetingelser. Slimete belegg i rør, kar og på andre våte flater er tegn på bakterievekst. Slike belegg inneholder ulike typer bakterier. Også legionellabakterier kan finnes i store mengder dersom vekstbetingelsene er gunstige, og bakterien har fått tid til å formere seg. Legionellabakteriens vekstbetingelser er mer utførlig omtalt i Om legionellabakterier og legionellose.

Smittefare oppstår når legionellabakterier løsner og blir ført med vannet, for til slutt å bli spredt ut i luften i finfordelte vannpartikler.

Generelt kan faren for legionellasmitte forebygges ved å:

 1. Hindre at eventuelt tilstedeværende legionellabakterier kan formere seg
 • Rengjøring: Ved å fjerne belegg, eller helst hindre at belegg dannes, forringes også vekstbetingelsene
 • Varmebehandling: Ved temperaturer under 20 oC og over 50 oC vil veksten stagnere. Ved temperaturer over 55-60 oC vil bakteriene etter hvert dø. Utdødningshastigheten vil øke betydelig ved temperaturer over 65-70 oC
 • Desinfisering: Klor dreper legionellabakterier. Husholdningsklorin, som fås kjøpt i dagligvarehandelen, er et effektivt desinfeksjonsmiddel. I en klorkonsentrasjon som oppnås ved å tilsette to korker husholdningsklorin i ti liter vann, vil legionellabakterier dø innen 30 minutter
 • Uttørring: Ved å tømme aerosoldannende innretninger når de ikke brukes, slik at de er helt tørre, vil eventuelt tilstedeværende legionellabakterier dø
 1. Hindre eksponering for mulig legionellaholdig aerosol
 • Avskjermet gjennomspyling av slanger og dyser i aerosoldannende innretninger som har stått ubrukt, før de tas i normal bruk, vil øke mulighetene for at eventuelle ”legionellakolonier” som har dannet seg i lagringstiden, blir spylt ut uten at mennesker blir eksponert for bakteriene. Dette kan for eksempel gjøres ved å la utspylingen skje dykket i en bøtte med vann

Dusjer

Dusjen er sannsynligvis den innretning som på landsbasis har forårsaket flest tilfeller av legionærsykdom. Den viktigste årsaken til dette er høyst sannsynlig at legionellabakterier har fått tid til å formere seg i ledninger, dusjslanger og dusjhoder, fordi det ikke har vært gjennomført forebyggende tiltak. Det finnes også flere eksempler på utbrudd av Pontiacfeber som skyldes dusjing i felles dusjanlegg. I august 2006 ble 21 medlemmer i et fotballag på Sunnmøre syke av å dusje etter en trening. Dusjanlegget hadde stått ubrukt hele sommeren, og legionellabakteriene hadde hatt gode muligheter til å formere seg.

Anbefalinger om forebygging av legionellavekst i varmtvannssystemer er utførlig beskrevet i Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter - om interne fordelingsnett. Nedenfor er tips til hva den enkelte beboer kan gjøre.

Temperatur

Gjennomspyling av dusjen med vann som holder 70 oC, noen ganger i året vil forebygge legionellavekst.

Temperaturen i varmtvannsberederen bør være så høy at vannet ut fra alle tappepunkter for varmt vann når minst 60 oC. Avstanden til varmtvannstanken bør være så kort at denne temperaturen kan oppnås før ett minutts tapping på full styrke. I dusjen vil som regel blandebatteriet være satt slik at vanntemperaturen i dusjslangen og dusjhodet er behagelig å dusje i, det vil si rundt 40 oC. Vannet har da en temperatur som legionellabakteriene også vil trives i, og har de først fått anledning til å etablere seg, vil det etter hvert kunne bli et stort antall bakterier i dusjslangen og/eller i dusjhodet.

For å forebygge slik vekst av legionellabakterier bør dusjslanger og dusjhoder gjennomspyles regelmessig med vann som holder minst 70 oC, i fem minutter. Det er tilstrekkelig med en liten vannstråle forutsatt at minimumstemperaturen holdes. For å ikke bruke for mye av varmtvannet anbefales det derfor å strupe krana når tilstrekkelig temperatur er nådd. Vi har ikke grunnlag for å si eksakt hvor ofte dette bør gjøres, men for dusjer som brukes ofte, bør to til fire ganger i året normalt være tilstrekkelig. Regelmessig spyling med vann på 60 oC etter vanlig bruk vil også kunne redusere risikoen. Varmebehandlingen bør i tillegg utføres etter at dusjene har stått ubrukt, for eksempel etter flere ukers ferie.

For leiligheter og hus med egen varmtvannsbereder styrer beboerne selv temperatur­forholdene i vannet, og vannet i varmtvannsberederen bør holde over 70 oC. I hus som forsynes fra en felles varmtvannsbereder, må termisk gjennomspyling som regel måtte skje samordnet for alle beboerne. Dette kan gjøres ved at temperaturen i vannet fra varmesentralen heves tilstrekkelig høyt i en periode, lang nok til at alle kan få tid og anledning til å utføre gjennomspylingen. Dette kan ta 3-4 dager, avhengig av størrelse på boligkomplekset. På forhånd må alle beboerne ha fått informasjon om hensikten med slik varmebehandling, og hvordan den enkelte beboer skal utføre den. Man må da også varsle om at det er økt skoldingsfare ved bruk av varmtvannet uten kaldtvannsinnblanding.

Varmtvannsberederen bør ikke stå avslått over lengre tid, for eksempel i ferier. Temperaturen vil da bli værende i et område som er gunstig for oppvekst av legionellabakterier.

Rengjøring og desinfeksjon

Desinfeksjon av dusjslanger og dusjhoder med klor, helst etter at eventuelle belegg er fjernet fra steder der man kommer til, er et godt supplement til varmebehandling. Dersom dusjen har stått ubrukt over lengre tid, er slik behandling å anbefale.

Fremgangsmåten er slik:

 • Skru av dusjslange og dusjhode
 • Hvis mulig, skru av dyser og tørk vekk eventuelle slimete belegg inne i dusjhodet
 • Fyll en bøtte (10 liter) med lunkent/kaldt vann, og tilsett to korker husholdningsklorin (som kan kjøpes i dagligvareforretninger). Gjennomskyll slange og dusjhode med dette klorvannet, gjerne et par ganger, legg så begge deler ned i klorvannet på en slik måte at både slangen og dusjhodet fylles med klorblandingen, og la det stå i ca. 30 minutter
 • Tøm komponentene, skru slangen på plass og spyl igjennom denne med varmt vann før dusjhodet monteres. Spyl så igjennom på nytt med varmt vann før dusjen tas i bruk. Hensikten med gjennomspylingen er å fjerne klorrester og å spyle ut eventuelt belegg som har løsnet

Boblebad

Private boblebad er regnet som høyrisikoanlegg med hensyn til spredning av legionellabakterier. Bestemmelsene i bassengbadforskriften bør følges (Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (Lovdata)).

Boblebad er en velkjent kilde til legionærsykdom og Pontiacfeber.

Varmt vann sirkuleres kontinuerlig gjennom karet, ofte i stor fart og med luft­innsprøyting for å gi kraftig bevegelse i vannet. Vanntemperaturen er vanligvis i et område som er ideelt for vekst av legionellabakterier, og vann­strømmene forårsaker vannsprut og aerosoler over boblebadets overflate. Det er derfor nødvendig å vie omhyggelig oppmerksomhet til vedlikehold og rengjøring av utstyr som for eksempel filtre.

Boblebad som er offentlig tilgjengelige, det vil si boblebad som er tilgjengelige for andre enn eier og eiers familie og private venner, er regulert gjennom bassengbadforskriften (1), og det kreves kontinuerlig vannbehandling for å begrense risiko for legionellasmitte. Smittefaren tilsier at private boblebad bør utformes, drives og vedlikeholdes like strengt som de offentlig tilgjengelige, for å hindre vekst av legionellabakterier i badevannet. Se anbefalinger om rutiner og forebyggende tiltak i Boblebad.

For private boblebad (boblebad som bare brukes av egen familie) anbefales:

Enten (for boblebad uten filteranlegg):

 • Badet bør tømmes for vann etter hver bruk. Alle vannfylte rør må få anledning til å tørke fullstendig før karet fylles med nytt vann
 • Minst én gang per måned bør vann tilsatt 0,5 desiliter husholdningsklorin for hver 100 liter vann få sirkulere gjennom alle vannfylte rør i én time, før karet tømmes. Tiden kan halveres ved å doble konsentrasjonen

Eller (for boblebad med filteranlegg):

 • Boblebad må ha sandfilter av samme type som brukes i svømmebasseng, og dette må tilbakespyles daglig
 • Minst halvparten av vannet i boblebadet bør byttes ut daglig
 • Gjennomstrømningstiden (tiden det tar for hele vannvolumet å strømme gjennom filteret og tilbake i bassenget) bør ikke være over seks minutter
 • Papir- eller polyesterfiltre bør ikke benyttes
 • Vannet må behandles automatisk og kontinuerlig med et oksiderende biocid, og dette bør tilføres i forkant av filteret. Desinfeksjonssystemet og pumpene må være i døgnkontinuerlig drift
 • Manuell dosering må bare forekomme i nødstilfeller
 • Benyttes klor, bør konsentrasjon av fritt klor være 3-4 mg/l i vannet
 • Konsentrasjonen av tilgjengelig desinfeksjonsmiddel og pH-verdien bør måles før bruk, og annenhver time mens badet er i bruk
 • Det bør tas kimtallprøve av vannet i boblebad én gang per måned. Kimtallprøve ved 36 °C skal vise mindre enn 10 kim/ml. Det skal ikke påvises Pseudomonas aeruginosa i en 100 ml prøve

Luftbefuktere

Luftbefuktere som benyttes i private hjem kan fungere etter forskjellige prinsipper:

 • Dampbefuktere produserer damp ved at vannet koker
 • Fordunstningsbefuktere blåser luft igjennom et fuktet filter
 • Ultrasoniske befuktere produserer vanntåke ved hjelp av ultrasoniske vibrasjoner
 • Propelldrevne befuktere produserer vanntåke ved hjelp av en høyhastighets roterende innretning

Siden vannet koker i dampbefuktere, vil eventuelle legionellabakterier, og de fleste andre bakterier, bli drept.

I fordunstingsbefuktere trekkes vannet opp i et filter for å få stor overflate, og luft blåses forbi slik at vannet fordamper fra filteret. Det blir ikke dannet aerosoler i disse systemene. Mange fordunstningsbefuktere leveres med antibakterielt filter for å hindre gjentetting av porene i filteret.

Mest utsatt for å kunne spre bakterier er befuktere som produserer vanntåke uten temperaturheving. Dette gjelder både ultrasoniske og propelldrevne befuktere. Det er derfor viktig med forholdsregler fordi legionellabakterier kan formere seg i vannreservoaret og på andre våte flater.

Ved å følge disse anbefalingene vil man være trygg for legionellasmitte:

 • Følg produsentens anbefalinger for drift og vedlikehold, hvis slike finnes
 • Rengjør befukteren ofte, gjerne en gang i uken, for å forebygge bakterievekst. Desinfiser med husholdningsklor eller hydrogenperoksid og skyll godt
 • Vask befukteren grundig og tøm den helt før den settes bort, og vask den på nytt for å fjerne støv før den tas i bruk igjen
 • Rengjør og tøm alltid beholderen når den ikke skal brukes

Dusjer i båter, campingbiler, -vogner og på hytter

Dette omfatter vannsystemer som forsyner dusjer fra tanker/sisterner der vann lagres for senere bruk. Slike dusjer benyttes gjerne i ferier og andre fridager, og står ubrukt i perioder. Vanntemperaturen kan være relativt høy, og det vil føre til mikrobiologisk vekst i vannet og på vegger i tankene med fare for oppblomstring av legionellabakterier.

Når vannet ikke skal brukes på en stund, for eksempel etter endt ferie, bør tanken og det tilhørende vannsystemet spyles igjennom med klorholdig vann, skylles og tømmes slik at det får tørke opp.

Tanken tilsettes husholdningklor tilsvarende to korker per 10 liter vann av den resterende vannmengde. Deler av det klorholdige vannet tappes via dusjen slik at kloret får virke i ledningene. Etter 30 minutter tappes klorvannet og systemet skylles med rent vann. Tanken og ledningene bør deretter dreneres for vann.

Sisterner som ikke står frostfritt, bør hver høst rengjøres, desinfiseres og tømmes slik som for tanker nevnt over. Sisterner som står frostfritt, bør hver høst tilsettes klor, 3 dl husholdningsklor per kubikkmeter vann, og klortilsatt vann bør spyles gjennom varmtvannsledninger og kaldtvannsledninger som for tanker nevnt over.

Referanser

 1. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (bassengbadforskriften)

Historikk

Legionellaveilederen bygger på Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015) skrevet av Jens Erik Pettersen.